Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii.

Programul START UP NATION

Ce este programul START UP NATION?

Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii, denumit “Start-up Nation - România” a fost lansat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat având ca obiectiv încurajarea și stimularea spiritului antreprenorial al cetățenilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Urmărind creșterea numărului de afaceri și revigorarea mediului economic, creșterea numărului de salariați, reducerea numărului de șomeri și creșterea consumului, programul pentru stimularea înfiinţării IMM-urilor, denumit “Start-up Nation - România”, oferă finanțare nerambursabilă de 100% în valoare maximă de până la 200.000 lei/proiect unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari. Acest lucru înseamnă că întreprinzătorul va avea o contribuție proprie de 0% în ceea ce privește cheltuielile eligibile.

Conform oficialilor din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, programul România Start-Up Nation va fi operațional în perioada următoare, urmând ca antreprenorii să depună cereri de finanțare în perioada mai – iunie 2017, primele contracte de finanțare urmând a fi semnate începând cu luna iunie a acestui an.

CINE ESTE ELIGIBIL PENTRU ACEASTĂ FINANȚARE

Deși acest program oferă oportunitatea de finanțare pentru 10.000 de planuri de afaceri, sunt încurajate următoarele domenii de activitate: activitățile de producție și activitățile de programare IT; industriile creative; serviciile; comerțul și alte activitățiTrebuie să știți ca cele mai profitabile domenii sunt: moda și confecții, domeniul HoReCa, IT-ul și producția agricolă. Dar nu este de ajuns ca domeniul să te avantajeze, mai este nevoie de inovație și de produse care să se facă remarcate și un branding bun.

Pentru obținerea finanțării trebuie îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:

 • Întreprinderea trebuie să fie înființată după data de 30 ianuarie 2017 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ca societate comercială (inclusiv SRL-D) sau societate cooperativă;
 • Codul CAEN autorizat la ONRC în momentul depunerii documentației de decont;
 • Locația de implementare din mediul urban SAU rural, inclusiv din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov;
 • Crearea obligatorie a unui singur loc de muncă pentru finanțare nerambursabilă de 200.000 lei și asumarea menținerii locului/locurilor de muncă create timp de 2 ani de zile.
 • Întreprinderea poate fi înființată de persoane fizice care sunt asociați în alte firme, cu condiția ca celelalte firme în care este asociat acea persoană să NU fie în faliment, insolvență;
 • Acționarii/administratorii altor societăți nu pot aplica cu o firmă nouă care activează pe un cod CAEN pe care au mai desfășurat activitate economică în trecut;

CE POATE FI INCLUS ÎN BUGETUL SUSȚINUT PRIN ACEASTĂ FINANȚARE

Categoriile de cheltuieli eligibile finanțate prin programul Start-up Nation - România sunt echipamente și utilaje, autoutilitare (autoturisme pentru anumite coduri CAEN, microbuzele de transport persoane 8+1, autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G), echipamente de climatizare/încălzire, echipamente de obținere a unei economii de energie, echipamente IT, mobilier, birotică, chirii, salarii (vor fi eligibile pe o perioadă de șase luni) realizare pagini web, promovare (posibil limitate la 8000 lei), francize, licențe, cursuri de antreprenoriat, software și consultanță (se dorește o limită de 8%).

Având în vedere că sunt încurajate afacerile în care vor exista alocări de cel puțin 50% din investiția propusă pentru achiziția de echipamente, se va acorda punctaj celor care achiziționează software, echipamente, tehnologie de ultimă generație (să nu fie mai vechi de 3 ani și să primească certificare de la producător). Nu sunt acceptate bunuri second hand și nici variantele de finanțare prin leasing.

Plățile conform unei noi propuneri, se vor face după mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și cel al decontării cererilor de plată. Rambursarea se va utiliza obligatoriu la cheltuielile salariale (care vor fi eligibile pentru maxim 6 luni la nivelul maxim al salariul mediu pe economie). Pentru restul cheltuielilor, se va utiliza cererea de plată prin care antreprenorul pe baza contractelor încheiate, vine cu facturi neplătite de la furnizori iar statul i le achită. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă va fi, de asemenea, inclusă în cheltuielile eligibile.

 

CE PUNCTAJ POȚI OBȚINE

 1. Domeniul de activitate

 • Producție și programare IT CAEN 6201 - 40 puncte
 • Industrii creative (ex. activități de editare, cinema, IT, inginerie, studii de piață, servicii medicale, învățământ) fară CAEN 6201 - 35 puncte

 • Servicii - 30 puncte

 • Comerț şi alte activităţi - 25 puncte
 1. Crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii
 • Numărul de locuri de muncă permanenteou create + 1 loc de muncă, suplimentar față de minim 1 loc de muncă care este criteriu de eligibilitate - 20 puncte

 1. Crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane devaforizate/absolvenți începând cu anul 2012

 • Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane devaforizate/absolvenți începând cu anul 2012 - 25 puncte

 • Cel puțin 1 loc de muncă ocupat de persoane devaforizate/absolvenți începând cu anul 2012 - 20 puncte

 1. Tipul cheltuielilor
 • Echipamente tehnologice ȋn pondere de cel puțin 50% din valoarea planului de afaceri - 10 puncte

 1. Inovare (patente, invenții, brevete) - 5 puncte
TOTAL: 100 puncte

CUM VA FI EVALUAT PLANUL DE AFACERI

Conform grilei de punctaj fiecare idee de finanțare trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte, conform criteriilor de selecție amintite mai sus, pentru a primi finanțarea. Evaluarea se va face în ordinea punctajului, în limita bugetului disponibil. În cazul în care, în urma evaluării proiectelor, vor exista proiecte la egalitate de punctaj, criteriile suplimentare de departajare vor fi următoarele:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create prin implementarea acestui program;
 • numărul de locuri de muncă ocupate de persoanele din categorii defavorizate sau absolvenți începând cu anul 2017;
 • procentul alocat în bugetul proiectului pentru achiziția de echipamente;
 • activitatea propusă (producție, programare IT, industrii creative, servicii, comerț și alte activități);
 • data și ora înscrierii în program.

Deși întreprinderile micro, mici și mijlocii reprezintă un adevărat izvor de abilități antreprenoriale, de inovare și creare locuri de muncăexistă momente când acestea se confruntă cu dificultățile pieței, mai ales în faza de proiect, atunci când crearea și dezvoltarea ideii și procesul de obținere de credite sau capital sunt anevoioase.

Sunt mulți oameni care au idei de afaceri dar din cauza birocrației nu sunt dispuși să își asume riscurile de înființare a unei noi afaceri, de aceea Asociația Centrul de Dezvoltare SMART îți poate oferi consultanță pentru a reuși să obții finanțareaMai jos am intocmit un formular pentru o preanaliză a afacerii pe care urmează să o demarați. Daca sunteți interesat de consultanță pentru StartUP Nation, completarea acestui formular este primul pas:

FORMULAR PREANALIZĂ PENTRU STARTUP NATION

Pentru alte informații contacteaza un consultant în Bucuresti (0318241590) sau în Galați (0336100008).

SMART Development Center

 We deliver pragmatism. We invest actively to support the community to develop successful business and people because this is possible for a respectable society and, most important, a SMART society.

Article details

Project Manager Training

(Cod COR 241 919) Project Manager Training Training overview: the training program is primarily based on the stages of creating a grant application type, by combining theory part with the practical part.

Article details

Contact details

CONSULTANCY NON - REFUNDABLE FUNDS | PROJECTS | COURSES

Phone: +4 021 310 77 10 
Fax: 
+4 0336 81 86 13
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Bucharest, Romania - 1st Blanduziei  Street, Sector 2 - Tel / Fax: +4 021 310 77 10 
 Galați, Romania - 3rd Brailei Street, 2nd Floor. postal code 800150 - Tel / Fax: 0336 100 008