Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri

       Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri”, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor debutanţi în afaceri în scopul implicării acestora în structuri economice private.

    Programul urmăreşte:

•    dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
•    stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;
•    facilitarea accesului întreprinzătorilor debutanţi în afaceri la sursele de  finanţare.

Data estimativă de lansare – 24.08.2015
Solicitanti eligibili:

-    Persoane fizice care nu au mai detinut calitatea de actionar / asociat in SEE si infiinteaza pt prima data un SRL-D.
       
Activitati / Cheltuieli eligibile:

Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiţii în active corporale şi/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale.
1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:
a)    Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în Program; amenajararea pe terenuri  închiriate /concesionate  pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi distractive
b)    Construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea ;
c)    Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare . Costurile de spaţiu  cuprind:  
-    Spaţiu de birouri
-    Spaţiu de producţie
-    Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii
-   Spaţiu de depozitare
d)    Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
e)    Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul, etc;
f)    Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAEN  pe care accesează, cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.
Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului, numai pentru următoarele activităţi:transporturi cu taxiuri cod CAEN 4932, Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere usoare cod CAEN 7711 , 8553 Şcoli de conducere.
Sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2, N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care la certificare se constată că autoutilitarele achiziţionate nu fac parte din categoriile enunţate mai sus, se va proceda la recuperarea AFN.
2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie,  design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei).
Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri-Anexă la normele metodologice, criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.
3) ALTE COSTURI DE OPERARE  referitoare la:
a)    Costuri de înfiinţare a firmei:
-    Autorizaţii
b)    Costuri curente:
-    Materii prime, mărfuri
-    Materiale consumabile, materiale auxiliare
c)    Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale)
d)    Costuri de training şi formare personal;
e)    Servicii externe:
-    Contabilitate
-    Consultanţă fiscală
-    Consultanţă juridică
-    Consultanţă în management
-    Consultanţă IT
-    Consultant PR
-    Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuială care se poate realiza înainte de încheierea contractului.
Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai puţin consultanţa.
Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai societăţi sau organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
f)    Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi
g)    Costuri cu punerea în funcţiune a echipamentelor
h)    Costuri legate de procesul de vânzare
i)    Costuri administrative
j)    Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare (solicitantul va face dovada închirierii spaţiului pentru care solicită chiria pe o perioadă de minim 3 ani);
k)     Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului:
-    racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare;
-    infrastructura necesară racordarii la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări;
-    asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului.
l)     Costuri de promovare a activităţii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de  materiale, participare la târguri interne şi internaţionale etc.
Solicitantul va face dovada deţinerii în proprietate a terenului pe care urmează să se realizeze construcţia/amenajarea sau a deţinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori închiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei.
Activele achiziţionate trebuie să fie noi.
   

Tip finantare:

-    Ajutor de minimis (grant + garantie credit + scutiri de taxe) .

 Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, întreprinzătorii debutanţi în afaceri vor beneficia de următoarele facilităţi prin Programul SRL-D:

• acordarea unei alocaţii financiare nerambursabile de cel mult 50% – dar nu mai mult de 10.000 de euro sau echivalentul în lei – din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinanţare;
• garanţii pentru creditele contractate de beneficiari pentru realizarea planurilor de afaceri acceptate, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita a 80.000 de euro sau echivalentul în lei;
• scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi (angajaţi pe perioadă nedeterminată);
• scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a;
• consiliere, instruire şi sprijin.

Programul SRL-D se aplică până în 2020, iar în fiecare an vor exista cel puţin 550 de beneficiari.

Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART

cursuri de calificare - proiecte - consultanta fonduri
Cursuri de calificare. Investim in mod activ in sprijinirea comunitatii ca sa dezvoltam afaceri și oameni de succes. Este posibil, firesc pentru o societate care se respecta si, cel mai important, SMART.

detalii articol

 

 

Curs autorizat CNFPA Manager de Proiect

Cursuri de calificare - Consultanta fonduri europene

Prezentare curs: Programul de formare profesionala Manager de Proiect se bazeaza in principal pe etapele realizarii unui proiect tip cerere de finantare, imbinand interactiv partea teoretica cu cea practica.

detalii articol

Consultanta finantari

Fondurile structurale nerambursabile pot fi solutia dezvoltarii unei intreprinderi nou infiintata sau a uneia deja existenta pe piata.

Centrul de Dezvoltare SMART ofera servicii de consultanta  pentru administrttia publica si sectorul privat.

detalii articol

Centrul de Dezvoltare Smart

Consultanta fonduri nerambursabile | Proiecte | Cursuri

Telefon: +4 0336 101177
Fax: 
+4 0336 818613
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
 Bucharest, Romania - 1, Blanduziei  Street, sector 2 - Tel / Fax: +4 031 824 15 90/91 
 Galați, Romania - 3, Brailei, 1st Floor. postal code 800150 

Centrul de Dezvoltare Smart Galati - Servicii