• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 021 310 77 10
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 10117
  • 3rd Brăilei Street, 2nd Floor
  • Română
  • Engleză

Finanțări active

FINANȚĂRI ACTIVE SAU CE URMEAZĂ A FI LANSATE FOARTE CURÂND

1) Programul „ELECTRIC UP”

IMM-uri din orice domeniu de activitate mai puțin în domeniul producției primare de produse agricole, prelucrării și comercializării produselor agricole, pescuit și acvacultură și Operatori economici din domeniul HORECA (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 9329) – SRL, SA, II, PFA, IF;

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 100.000 Euro /beneficiar. Contribuția maximă a programului la valoarea cheltuielilor eligibile din proiect poate ajunge, în funcție de puterea instalată, până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

2) IMM INVEST ROMANIA  – IMM

pentru asigurarea lichidității IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19. Valoarea maximă a grantului poate ajunge până la maxim 800.000 de euro.

Sunt disponibile pentru această formă de ajutor de stat microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent, până la 31.12.2020. Se acordă ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi  și ajutor de stat sub formă de grant pentru IMM-uri. 

3) POR 1.1.C – IMM sau IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) pentru investiții de transfer tehnologic

(pentru firme cu minimum un an vechime și care au înregistrat profit din Regiunile Nord-Est, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia). Minimum 25.000 de Euro și Maximum 200.000 Euro (din care 10% aport propriu).

Firmele mici și mijlocii (IMM) din regiunile eligibile vor putea primi finanțare pentru investiții până la 90% din valoarea eligibilă până la 200.000 Euro. Sunt eligibile pentru finanțare proiectele de investiţiile realizate atât în mediul urban, cât şi rural. TVAul este considerat cheltuială eligibilă.

4) POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor pentru IMM-uri

(pentru firme cu minimum un an vechime și au înregistrat profit din Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia). Minimum 200.000 de Euro și Maximum 1.000.000 Euro (din care 30-40% aport propriu).

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii din mediul urban și întreprinderi mijlocii din mediul rural vor putea primi finanțare pentru investiții între 60-70% din valoarea eligibilă în funcție de profilul IMMului. TVAul este considerat cheltuială eligibilă. 

5) START-UP NATION 2020

(42.000 euro nerambursabili) pentru firme noi. Firma poate să fie chiar și fără activitate. Prin intermediul programului Start-up Nation România, antreprenorii care au înființat (după 31 ianuarie 2017) sau vor înființa o firma (SRL), vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 200.000 lei (42.000 euro) de la stat, în cadrul unui concurs de proiecte. Vor fi finanțate 10.000 de planuri de afaceri, din toată țara. Sunt eligibile activități de producție, servicii și industrii creative.

6) Programul Comert și servicii de piață

(pentru firme cu minimum 2 ani vechime și activitate). Maximum 333.000 lei (din care 25% aport propriu).
Firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania vor putea obține ajutoare nerambursabile de la stat de până la 250.000 de lei (nerambursabili)+ 83.000 lei aport propriu + TVA  (circa 52.000 Euro+ 25% aport propriu + TVA) pentru investiții, în cadrul Programului Servicii – Comerț 2020. Sunt eligibile coduri CAEN de comerț și servicii.

7) Programul de Microindustrializare

(pentru firme cu minimum 2 ani vechime și activitate). Maximum 600.000 lei (din care 25% aport propriu).
Firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea primi ajutoare de la stat de până la 450.000 de lei (nerambursabili) + 150.000 lei aport propriu +TVA (aprox. 95.000 de euro + 25% aport propriu + TVA) pentru investiții. Sunt eligibile coduri CAEN de producție.

8) Programul Innotech Student

(pentru studenții care vor să-și deschidă o mică afacere în România.). Se vor oferi Minimum 40.000 de euro și maximum 100.000 de Euro, în funcție de numărul locurilor de muncă nou create de afacerea ce primește finanțare (din care aportul propriu este 0).
Administratori de granturi (ONG, patronate, sindicate, universități etc.) vor forma cel puțin 300 studenți care vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competențelor lor antreprenoriale. Banii vor fi acordați în două tranșe – 75% la înființarea companiei, iar cea de-a doua, de 25%, în momentul în care antreprenorii vor face dovada că pot realiza profituri de 30% din grantul inițial de 75%. În primul an de activitate vor fi finanțate și salariile angajaților firmelor înființate.

9) Programul Innotech Repatriot

(pentru românilor din diaspora care se întorc în România și vor să înceapă mici afaceri.). Se vor oferi minimum 40.000 de euro și maximum 100.000 de Euro (din care aportul propriu este 0).
Administratori de granturi (ONG, patronate, sindicate, universități etc.) vor finanța afaceri ale românilor din diaspora care se întorc în România orientate către tehnologie IT dar și afaceri non-tech, prioritare ar urma să fie finanțate proiectele IT.

10) Programul Tech Nation – IMM

este destinat firmelor mici și mijlocii își vor putea școli angajații, să deprindă cunoștințe elementare de lucru la calculator (cum ar fi suita Microsoft Office, de exemplu).

11) Programul Tech Nation – companii mari

este destinat companiilor mari care vor putea să-și instruiască angajații în tehnologii industriale de vârf. La firmele mari, lucrătorii vor învăța să lucreze pe echipamente tehnologice complexe – linii automatizate de producție, roboți.

12) Programul Restart – Șansa Ta

(destinat disponibilizaților din rândul marilor companii care se restructurează/reorganizează). Statul va plăti din fonduri europene, timp de maximum 1 an, salariul minim pentru fiecare lucrător disponibilizat din firme, perioadă în care acesta va fi recalificat profesional și preluat de un alt angajator.

Solicită Consultanță