fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
Granturi pentru dezvoltarea tehnologiilor avansate

Granturi pentru dezvoltarea tehnologiilor avansateACTIV 

PNRR M1. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL DIGITALIZĂRII IMM-URILOR*

PERIOADA ESTIMATĂ PENTRU DEPUNERE PROIECTE: 03.07.2023 – 31.08.2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Reprezintă digitalizarea întreprinderilor prin crearea unui mediu sustenabil, favorizând inovarea și facilitând noi formule de lucru. Acest program de finanțare sprijină antreprenorii în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică).

VALOAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Valoarea Asistenței Financiare Nerambursabile (nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri din 2022):

 • Microîntreprinderi – maxim 500.000 euro;
 • Întreprinderi mici – maxim 1.500.000 euro;
 • Întreprinderi mijlocii –maxim 3.000.000 euro.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect va fi cuprinsă între 500.000 euro – 3.000.000 euro.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale este stabilită conform ponderilor stabilite prin  Anexa – Intensitatea maxima a ajutorului financiar. Diferența de la valoarea finanțată până la valoarea totală a proiectului este contribuția beneficiarului.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, poate fi prelungită în situații excepționale cu maxim 4 luni, fără a depăși data de 31.12.2025.

Perioada de durabilitatea a proiectului este de 5 ani din momentul finalizării implementării proiectului.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pot beneficia de ajutor de stat întreprinderile care aplică sub forme asociative (parteneriate) formate din lider și parteneri.

 Pentru eligibilitate, întreprinderile aplicante vor îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată, societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, respectiv OUG nr. 6/2011 cu modificările și completările ulterioare.
 • Sunt înființate cel târziu la 31.12.2021;
 • Nu au avut activitatea suspendată în 2022 și au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în 2022;
 • Nu intră în categoria ”întreprinderi aflate în dificultate”;
 • Nu au obligații de plată neachitate în termen, către bugetul de stat și bugetul local în ultimul an calendaristic și nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Nu au legătură cu industria tutunului, a jocurilor de noroc, dezvoltare imobiliară, exploatare/ extracție combustibili fosili solizi, petrol, gaze;
 • Se angajează să obțină minim 9 criterii de intensitate digitală (DESI) ca urmare a implementării proiectului, respectiv:
  1. mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
  2. utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
  3. deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
  4. vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
  5. utilizează IoT;
  6. utilizează cel puțin o rețea socială (au profil, cont sau licență de utilizator);
  7. utilizează CRM;
  8. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (SaaS, PaaS, IaaS – permite acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile -. rețele, servere, stocare, aplicații, servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii)
  9. utilizează tehnologie AI;
  10. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;
  11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Nu include comenzile scrise prin e-mail).
  12. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Partenerii activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare:

 • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activităţi conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web;
 • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
 • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

 

Liderul de proiect nu trebuie să desfășoare activități în codurile CAEN de mai sus.

Înlocuirea/ retragerea liderului/partenerului nu este permisă.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Activitățile propuse în cadrul proiectelor intră sub incidența ajutoarelor de stat, astfel:

A. Ajutoarele regionale pentru investiții inițiale (minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului) pentru care sunt eligibile:

a.costuri eligibile cu investițiile în active corporale și necorporale (hardware pentru calculul de înaltă performanță și cuantică, echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation);

b.tehnologii blockchain (ce favorizează în principal industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor întreprinderii, schimb eficient de date, IoT (internetul obiectelor) , Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și inteligență artificială);

c.active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 13,33%);

d.achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

e.achiziția de date și cloud computing.

B. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare industrială și dezvoltare experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (maxim 25% din valoarea eligibilă a proiectului) pentru care sunt eligibile:

a.costurile cu personalul (angajat în proiect): cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar (maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului);

b.costurile instrumentelor și ale echipamentelor;

c.costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect.

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.