fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Ministerul Economiei oferă granturi de până la 800.000 de Euro pentru 74.000 de întreprinderi din domeniile turismului, alimentației publice și organizării de evenimente.

Puteți acoperi pierderile parțiale din cifra de afaceri sau din rulaj suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.

Prin actualizarea OUG 224/2020 au fost introduse o serie de modificări ce constau în: 

 1. Introducerea unui nou cod CAEN eligibil, 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.
 2. Solicitanții care vor obține finanțare mai mică sau egală de 200.000 Euro, sunt obligați să își mențină activitatea cel puțin 6 luni de la data plății contractului, iar cei care au contractat o finanțare peste acest prag, trebuie să-și mențină activitatea pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.
 3. Față de restul măsurilor de acordare a granturilor, cel mai mare beneficiu pe care această măsură îl aduce este faptul că toate companiile eligibile vor beneficia de ajutor nerambursabil prin această schemă de finanțare. Bugetul alocat va fi distribuit în mod proporțional către toți beneficiarii eligibili, fără a se mai ține cont de ordinea aplicărilor, însă doar dacă acesta este mai mic decât totalul solicitat de beneficiari.

Detalii despre această finanțare:

Cine poate aplica?

Societățile care doresc să beneficieze de ajutor financiar, trebuie să desfășoare activități autorizate, conform următoarelor coduri CAEN:
 • Agențiile de turism licențiate: care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990
 • Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazarecare desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
 • Structurile de alimentațiecare desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630
 • Ghizii de turism licențiațicare desfășoară activități conform codului CAEN 7990
 • Organizatorii de evenimentecare desfășoară activități conform codului CAEN 8230.

Care este valoarea finanțării? 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a publicat pe data de 14.06.2021, în Monitorul Oficial, procedura de implementare a schemei de ajutoare de stat pentru măsura HoReCa, oferind granturi în valoare de 500 milioane de Euro.

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro, echivalent în lei.

Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane de euro, echivalent în lei.

Cofinanțare: În acest moment nu sunt informaţii despre cofinanțare.

Care sunt condițiile de eligibilitate? 

Restul criteriilor de eligibilitate rămân la fel, beneficiarii fiind nevoiți să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Ajutoarele însumate primite de o firmă și prin alte scheme nu trebuie să plafonul de 1.800.000 Euro;
 2. Nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
 3. Nu se află în stare de faliment / insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei și nu se află în categoria societăților „în dificultate” la data de 31 decembrie 2019, dar s-au confruntat cu dificultăți ulterior, din cauza epidemiei de Covid-19;
 4. Prezentarea raportului de expertiză contabilă aferent activității derulate pe condurile CAEN eligibile în prezenta schema, semnat electronic de către expertul contabil sau a raportului de audit semnat electronic de către auditorul financiar;
 5. Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană sau alt furnizor de ajutor de stat de recuperare a unui ajutor de stat / minimis, sau dacă au făcut obiectul unei astfel de decizii, creanța a fost recuperată integral;
 6. Au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate (2019 și 2020) pentru care s-a îndeplinit termenul legal de depunere;
 7. Prin excepție, ajutorul se poate acorda și microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici cu condiția ca în momentul acordării sprijinului operatorii economici să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvență.

Aplicare și Implementare

Prezenta schemă de ajutor de stat se derulează până la data de 31 decembrie 2021 (ultima zi de semnare a contractului de finanțare). Plata sumelor corespunzătoare urmează a fi realizată în 30 de zile de la semnarea contractului dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.

Informații suplimentare

Fișa SMART HORECA (document PDF)

Completează formularul de mai jos pentru evaluare și informații suplimentare