• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 021 310 77 10
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 10117
 • 3rd Brăilei Street, 2nd Floor
 • Română
 • Engleză
Laboratory Testing Patient’s Blood Samples for Presence of Coronavirus (COVID-19).

IMM INVEST ROMANIA – IMM

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – IMM INVEST ROMANIA aprobată prin OUG nr. 42 din 02 Aprilie 2020

Sunteți un IMM afectat semnificativ de criza COVID-19? Detalii despre beneficiile pentru firme ca să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente:

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și mijlocii;

Atenție: Acest program asigură accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către FNGCIMM în numele și contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

Criterii de eligibilitate: 

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile mici, micro și mijlocii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale instituției finanțatoare și, cumulativ, următoarele criterii principale:

 • Nu se afla în dificultate și nici în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;
 • Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
 • Nu se afla în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie.
 • Prezintă instituției de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții împreună cu garanția de stat și ipotecă legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanții aferente creditului ipotecă legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreună cu garanția de stat;
 • Împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru.

Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate.

CREDITE PENTRU CAPITAL DE LUCRU:

Pentru întreprinderile mijlocii:

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

 • finanțări în valoare de până la 5.000.000 lei;
 • garanții de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
 • durata finanțării este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni;
 • rata dobânzii compusa din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Pentru întreprinderile mici și micro

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

 • finanțări pentru capital de lucru de până la 1.000.000 lei pentru întreprindere mica și până la 500.000 lei pentru microîntreprindere;
 • garanții de stat de maxim 90% din valoarea creditului;
 • durata finanțării este de până la 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 luni;
 • rata dobânzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

CREDITE PENTRU INVESTIȚII:

Pentru întreprinderile mijlocii:

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

 • finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
 • garanții de stat în valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;
 • durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de maxim 18 luni;
 • rata dobânzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.

Pentru întreprinderile mici și micro

Aplicând pentru unul sau mai multe credite/linii de credit veți beneficia de:

 • finanțări în valoare de până la 10.000.000 lei;
 • garanții de stat în valoare de ​maxim 80% din valoarea creditelor, ​exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;
 • durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de gratie de max. 18 luni;
 • rata dobânzii compusa din Robor la 3 luni +2%/an este subvenționată 100% de la bugetul de stat;
 • costurile de acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat.