fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză
PNDR 2021-2027

PNDR 2021 – 2027ACTIV 

Finanțare nerambursabilă de până la 100% în mediul rural în cadrul programului PNDR 2021 - 2027

Prin programul PNDR 2021-2027 sunt continuate demersurile de sprijin pentru dezvoltarea economiei românești în mediul rural din România pentru:

 • Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural;
 • Creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Stimularea scăderii ratei șomajului din zonă;
 • Creșterea veniturilor populației din mediul rural;
 • Dezvoltarea serviciilor;
 • Digitalizarea serviciilor economice din mediul rural;
 • Suplimentarea măsurilor de protecție a mediului în antreprenoriat;

Domeniile finanțate prin programul PNDR 2021-2027 sunt:

 • Investițiile în active fizice;
 • Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor;
 • Serviciile de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale;
 • Investițiile în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor;
 • Sprijinul pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol;
 • Sprijin pentru cooperare în domeniul agricol și silvic cu scopul comercializării produselor și atragerea de noi clienți.

Sunt încurajate proiectele care vizează activități non-agricole în mediul rural precum:

 • Activitățile turistice – servicii turistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
 • Sprijinirea și stimularea comerțului de produse agricole și pomicole ecologice;
 • Susținerea și promovarea activităților de producție;
 • Prestarea de servicii (medicale, sanitar-veterinare, sociale, reparații, construcții, consultanță, servicii în tehnologia informației etc);
 • Menținerea și dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale;
 • Investiții în infrastructura de acces agricolă și silvică;
 • Modernizarea fermelor.

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2027 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții generale de eligibilitate:

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU APLICANȚI

 
 • Sunt persoane române și acționează în nume propriu;
 • Nu sunt în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
 • Nu se află în stare de faliment / insolvență;
 • Prin sprijinul solicitat, nu vor depăşi 200.000 euro ajutor de minimis pe durata a trei exerciții financiare consecutive;
 • Solicită sprijinul în baza unui Plan de afaceri prin care se detaliează activitățile planificate și se justifică cheltuielile solicitate pentru finanțare;
 • Investițiile pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în mediul rural.

CINE POATE BENEFICIA DE AJUTOR NERAMBURSABIL

 
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole;
 • Microîntreprinderile și întreprinderile mici, noi sau deja înființate, din mediul rural;
 • Beneficiari din sectorul public (pentru submăsurile 16.4, 16.4a și 4.3);
 • Grupuri de producători, cooperative și ONG-uri (pentru submăsurile 16.4 și 16.4a).

În activitatea noastră de consultanță, ne axăm pe următoarele măsuri de finanțare ale PNDR:
[link cu trimitere la pagina de prezentare pentru fiecare submăsură]

 • Investiţii în exploataţii agricole PNDR sM 4.1
 • Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole PNDR sM 4.2
 • Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol PNDR sM 4.2 a
 • Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice PNDR sM 4.3
 • Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri PNDR sM 6.1
 • Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale PNDR sM 6.2
 • Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici PNDR sM 6.3
 • Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole PNDR sM 6.4
 • Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol PNDR sM 9.1
 • Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare PNDR sM 16.4
 • Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol PNDR sM 16.4a
 • prime de asigurare a culturilor, plantelor și animalelor PNDR sM 17.1