fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

PNDR – Programul Național de Dezvoltare RuralăINACTIV 

PNDR 2014-2020 conține măsuri ce vizează dezvoltarea rurală în România, ţinând seama atât de realităţile socio-economice ale ţării noastre şi implicit ale spațiului rural, cât şi de Politica Agricolă Comună (PAC 2020).

PNDR 2014-2020 contribuie la consolidarea dezvoltării pe termen mediu şi lung a sectorului agricol şi a mediului rural, începută odată cu aderarea României la Uniunea Europeană şi susţinută prin PNDR 2007-2013.

Obiectivele principale ale Programului Național de Dezvoltare Rurală se referă la:

 • Creșterea competitivității agriculturii;
 • Gestionarea durabilă a resurselor naturale și schimbările climatice;
 • Dezvoltarea rurală echilibrată, reducând decalajele economice și sociale dintre diverse zone ale țării;
 • Investiții necesare îmbunătățirii performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor agricole.

Principalele priorități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020:

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesarea produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural;
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat.

În activitatea noastră de consultanţă, ne axăm pe următoarele măsuri de finanțare ale PNDR:
[fiecare link are trimitere la fișa de prezentare corespunzătoare]