• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 021 310 77 10
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 10117
  • 3rd Brăilei Street, 2nd Floor
  • Română
  • Engleză
Doctor wearing respiratory mask and holding the Coronavirus blood sample

POCU – Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienților infectați cu COVID-19

(pentru  finanțarea implementării unor măsuri de sprijin pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical și personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2.).

Sunt eligibile pentru a accesa această linie de finanțare Ministerul Sănătății, singur sau în parteneriat cu entități relevante, Casa Națională de Asigurări de Sănătate singură sau în parteneriat cu alte entități relevante.