• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
People sitting in a row, waiting for job interview

Anunt de participare la procedura proprie privind achizitia serviciilor de organizare targuri locuri de munca

Publicat astazi, 13.04.2022
Anunt de participare la pocedura proprie pentru achizitia serviciilor de organizare targuri locuri de munca Descarcă
Documentatie de atribuire a serviciilor de organizare targuri locuri de munca Descarcă
Formulare Smart Descarcă