fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză
People sitting in a row, waiting for job interview

Anunt de participare la procedura proprie privind achizitia serviciilor de organizare targuri locuri de munca

Publicat astazi, 13.04.2022
Anunt de participare la pocedura proprie pentru achizitia serviciilor de organizare targuri locuri de munca Descarcă
Documentatie de atribuire a serviciilor de organizare targuri locuri de munca Descarcă
Formulare Smart Descarcă