• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Asociația

Iulian Cazacu Președinte Centrul de Dezvoltare SMART

CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART

CONSULTANȚĂ FONDURI NERAMBURSABILE | IMPLEMENTARE PROIECTE ANTREPRENORIAT | CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Investim în mod activ pentru sprijinirea comunității ca să dezvoltăm afaceri și oameni de succes pentru că este posibil, firesc pentru o societate care se respectă și, cel mai important, SMART.

Funcționăm pe un principiu simplu și anume că dacă vrei să trăiești într-o comunitate mai bună trebuie să contribui la formarea ei. De aceea tot ceea ce reprezentăm începe cu soluții de interes comunitar care se traduc în afaceri cu un câștig măsurabil.

CE NE PROPUNEM

 • Dezvoltăm și să oferim parteneriate cu instituțiile publice pentru proiecte de interes comunitar, local sau regional în domeniul integrării sociale.
 • Dezvoltăm centre sociale de informare și de parteneriat în instituții publice, precum și a colaborări cu autoritățile statului și/sau cu alte organizații non-guvernamentale.
 • Organizăm seminarii, cursuri, mese rotunde și conferințe la nivel local, național sau internațional.
 • Echipăm și susținem centrele sociale.
 • Promovăm tehnologii moderne de prelucrare a informațiilor (IT) și să găsim mijloace materiale pentru ridicarea nivelului informațional pe plan local elaborând studii, module și cursuri în acest sens.
 • Susținem schimburile de experiență și know-how între tinerii din diferite regiuni.
 • Ne asociem cu alte fundații, asociații sau persoane fizice care susțin inițiativele de dezvoltare a proiectelor cu impact comunitar.
 • Sprijinim inițiativele pentru protejarea mediului.
 • Promovăm interesele comunității locale.
 • Edităm și să traducem studii de specialitate.
 • Oferim sprijin pentru conceperea strategiilor de dezvoltare durabilă.
 • Concepem și gestionăm proiecte de investiții și proiecte sociale.

CONSULTANȚĂ

PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ȘI SECTORUL PRIVAT. PACHETUL NOSTRU DE SERVICII ÎȚI GARANTEAZĂ:
 • Plan de afaceri și studiu de piață
 • Studiu de fezabilitate
 • Previziuni economico-financiare
 • Completarea cererilor de finanțare specifice programului de finanțare;
 • Consultanță pentru obținerea unui credit de investiții pentru cofinanțare
 • Asistență și consultanță pentru proiectare și pentru obținerea avizelor, acordurilor și documentelor necesare pentru obținerea finanțării
 • Asistență tehnică și consultanță pentru derularea procedurilor de achiziție
 • Servicii de consultanță și managementul proiectului de investiții pe toată perioada derulării proiectului de investiții (inclusiv rapoarte și cereri de plată)
 • Colaborarea cu un manager de proiect pe toată perioada derulării contractului de finanțare și a investiției

PROGRAME

FINANȚĂRI NAȚIONALE
 • PROGRAMUL STARTUP NATION

ALTE FINANȚĂRI
 • ERASMUS +

 • PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA 2014-2020

FONDURI STRUCTURALE PRIVAT
 • PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL – POR

 • PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – PNDR

 • PNDR-SM6.4 INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE
 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE – POC

 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE – POIM

 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – POCU

FONDURI STRUCTURALE PUBLIC
 • PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL – POR

 • PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – PNDR

 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE – POC

 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE – POIM

 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – POCU

 • PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ – POCA

 • PROGRAMUL OPERAŢIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE – POAD

Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART, Galati
CUI: RO15567810
IBAN: RO82UGBI0000152005901RON GarantiBank, Galati