• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Integal - Centrul de Dezvoltare SMART

Integal – “Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați”FINALIZAT 

Titlul proiectului:

“Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați”, proiect ID 143449, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care sa elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL Galați, adresând nevoia creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a lipsei studiilor/formării profesionale și limitarea oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Obiective specifice:

Proiectul își propune implicarea a cel puțin 1001 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu domiciliul în zonele marginalizate ale municipiului Galați stabilite prin Strategia de dezvoltare locală, în cel puțin două din categoriile de activități de mai jos:

  1. Măsuri de ocupare a forței de muncă: servicii de informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și înființare de noi afaceri în care vor fi implicate minim 502 persoane;
  2. Oferirea de servicii sociale pentru minim 1.001 persoane, facilitând integrarea acestora în societate: consiliere socială, ajutoare pentru gospodării, consiliere juridică, implicarea cetățenilor în problemele comunității din care fac parte;
  3. Activități educaționale care urmăresc reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii pentru minim 60 persoane din grupul ținta al proiectului, prin intermediul programelor “A doua șansă” și “Școală dupa școală”. Aceste activități vor fi completate de 2 tabere educaționale, 2 școli de vară, 2 școli ale părinților precum și de subvenții pentru elevii care își îmbunătățesc rezultatele școlare;
  4. Consiliere juridică privind reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă.

Valoarea totală a proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 10.049.015,46 lei, din care valoarea nerambursabilă totală este în valoare de 9.954.329,14 lei.

Numele beneficiarului / parteneri:

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 25 și Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați.

Persoanele interesate să participe în cadrul proiectului, o vor putea face în baza cărții de identitate și a încadrării în grupul țintă completând documentele de înscriere în proiect alături de experții de grup țintă.

De asemenea, înscrierea va fi posibilă și online, pe pagina web a proiectului www.integal.ro