fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Granturi de până la 100.000 EURO pentru digitalizarea IMM-urilor

IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul non-TIC pot primi finanțare nerambursabilă de până la 100.000 euro pentru digitalizarea activității desfășurate.

Conform Programului Național de Digitalizare a microîntreprinderilor și IMM-urilor, poți beneficia de finanțare sub formă de granturi pentru digitalizarea afacerii, cu doar 10% valoarea cofinanțării.

     Condiții de eligibilitate pentru solicitanți:

 • Pot beneficia de ajutor financiar nerambursabil microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice.

     NU pot aplica companiile care au autorizate activități din următoarele domenii de activitate:

 • 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 – Fabricarea altor componente electronice;
 • 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 – Activități ale portalurilor web
 • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

 

 • IMM-uri cu media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani cel puțin de 2 ori valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea finanțării:

 • Valoarea finanțării nerambursabile poate fi cuprinsă între 30.000 – 100.000 euro. (reprezentând maxim 90% din valoarea  cheltuielilor eligibile din proiect).
 • Suplimentar, beneficiarul ajutorului financiar va contribui cu minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Acest program sprijină activitatea digitală a IMM-urilor non-TIC prin:

 • Achiziții de  hardware TIC, dispozitive și echipamente corelate cu implementarea proiectului;
 • Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
 • Achiziționare şi/sau dezvoltare şi/sau adaptare a aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluții de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • Procurare de website de prezentare a companiei (maxim 10.000 lei);
 • Achiziție de nume de domeniu nou ”.ro”;
 • Achiziția soluției de semnătură electronică;
 • Trecerea arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • Achiziționarea de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Soluții IT pentru comerțul electronic;
 • Servicii de tip cloud şi SaaS (Software as a Service);
 • Servicii de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
 • Servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/ rețele;
 • Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • Achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și / sau managementul aplicației de proiect;
 • Cheltuieli de instruire a personalului responsabil cu utilizarea și mentenanța produselor implementate / achiziționate.

NU sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 • Achizițiile de elemente de mobilier;
 • Achiziții de obiecte de inventar;
 • Cheltuielile salariale;
 • Înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente în cadrul firmei.

ATENȚIE! Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile nu poate depăși 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciții financiare încheiate, exceptând:

 • Cheltuielile cu servicii de consultanță / analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice;
 • Cheltuielile de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propus spre finanțare şi / sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect).

Durata proiectului:

Durata de implementare a Programului Național de Digitalizare este până la data de 31 decembrie 2023. Perioada de sustenabilitate este 3 ani după finalizarea proiectului.