• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
horeca 2

NAȚIONAL – Schema de Ajutor de Stat HoReCa 2ACTIV 

Schema de ajutor de stat HoReCa 2*

Actualizare: Schema HoReCa 2 figurează pe lista programelor naționale de sprijin pentru IMM cu 0 (zero) credite de angajament și 0 (zero) credite bugetare din bugetul de stat, astfel încât lansarea acestuia în 2023 este incertă.

Perioada de aplicare : 10 zile lucrătoare
Data deschiderii apelului : informație indisponibilă

OBIECTIV:

Acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina.

ACORDAREA AJUTORLUI DE STAT:

 Se va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, respectiv:

 • Pilonul 1 – compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 01.02 – 31.12.2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul;
 • Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 01.02 – 31.12.2022.

Aplicanții vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANȚI:

Beneficiarii ajutorului de stat sunt structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structurile / unitățile de alimentație și organizatorii de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agențiile de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României  care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • sunt societăți înființate cel târziu la 31.12.2020;
 • codul CAEN pentru care se solicită finanțare este / sunt eligibil/eligibile în cadrul programului și este/sunt autorizat/ autorizate la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021;
 • întreprind activități autorizate în baza unor licențe, atestate, certificate de clasificare sau autorizații de funcționare, după caz;
 • sunt întreprinderi autonome, partenere sau legate;
 • sunt întreprinderi mari, întreprinderi mici și mijlocii sau microîntreprinderi;
 • nu fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis;
 • își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de până la 200.000 euro inclusiv și cel puțin 24 de luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de peste 200.000 euro, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;
 • depun la instituțiile fiscal abilitate situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 în termenul legal de depunere.

VALOAREA STABILITĂ PENTRU APELUL DE PROIECTE

Bugetul Schemei este estimat la 750 milioane euro, echivalent în lei,  prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.

Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 euro/ întreprindere.

Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane euro/ întreprindere.

Valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane euro/ întreprindere.

VALOAREA AJUTORULUI DE STAT

Ajutorul de stat va fi calculat automat de către aplicația informatică http://www.granturi.imm.gov.ro  pentru fiecare pilon în parte, după cum urmează:
Pentru pilonul 1:
 • Aplicația va calcula diferența dintre totalul cheltuielilor de exploatare (pentru perioada 01.02 – 31.12.2022, valori reale și estimate) și totalul costurilor cu energia electrică și/sau gazul (pentru perioada 01.02 – 31.12.2022, valori reale și estimate) și va aplica un procent de 25% la această diferență.
Pentru pilonul 2:
 • în baza facturilor aferente costurilor cu energia și/sau gazul din anul 2021, respectiv în baza cheltuielilor totale cu energia și/sau gaz consumate, respectiv estimate de către aplicanți pentru anul 2022.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII:

Durata de implementare nu va depăși data de 31.12.2024

LISTA ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Nr crt.

COD CAEN REV 2

Denumire activitate CAEN Rev 2

1

5510

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

2

5520

Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

3

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

4

5590

Alte servicii de cazare

5

5610

Restaurante

6

5621

Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

7

5629

Alte activitati de alimentatie n.c.a.

8

5630

Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

9

7911

Activitati ale agentiilor turistice

10

7912

Activitati ale tur-operatorilor

11

7990

Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

12

8230

Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor

13

9329

Alte activităţi recreative si distractive n.c.a.

14

9001

Activități de interpretare artistica (spectacole)

15

9002

Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)

16

9003

Activități de creație artistica

17

9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

CHELTUILEI NEELIGIBILE:

Valorile compensate prin intermediul celor doi piloni nu conțin Taxa pe Valoare Adăugată(TVA), această taxă nefiind eligibilă în cadrul schemei de ajutor.

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.