• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Acces IT

ACCES IT – Competențe digitale pentru angajațiFINALIZAT 

Cod Mysmis: 142895

Denumirea solicitantului: ASOCIATIA FLAG PRAHOVA

Parteneri:

 • Partenerul 1 – PROJOB PROFILE SRL
 • Partenerul 2 – ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART

Regiunea de implementare: Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est.

 • Argeș;
 • Calarași;
 • Dâmbovita;
 • Giurgiu;
 • Ialomita;
 • Prahova;
 • Teleorman;
 • Braila;
 • Buzau;
 • Constanta;
 • Galati;
 • Tulcea;
 • Vrancea

Despre proiect

Obiectivul general

 Obiectivul general al proiectului „ACCES IT – Competente digitale pentru angajati” consta in cresterea si imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est,  prin derularea unui program de sustinere a competentelor digitale pentru angajatii din IMM-uri, in cadrul caruia 310 angajati vor beneficia de formare de competente digitale in vederea profesionalizarii si adaptarii la cerintele pietei muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

In vederea imbunatatirii cunostintelor si competentelor digitale, 118 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale de baza, 158 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale avansate si 34 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale dedicate specialistilor in domeniul IT. In completarea acestor programe de formare, 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior vor beneficia de sprijin in identificarea posibilitatilor si a potentialului de digitalizare in scopul elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca in cel putin 3 dintre ele.

In urma desfasurarii programelor de formare a competentelor digitale, va fi imbunatatit nivelul de cunostinte/competente/aptitudini a 310 angajati din sectoarele economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI, contribuind la atingerea obiectivului specific POCU 3.12 prin cresterea numarului de angajati care dobandesc competente necesare profesionalizarii si adaptarii la schimbarile tehnologice.

In vederea asigurarii sustenabilitatii, proiectul are in vedere dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a programelor de invatare la locul de munca pentru minim 32 intreprinderi.

 

Obiectivele specifice/ obiective operationale:

OS 1. Cresterea nivelului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. Obiectivul specific 1 va fi atins prin implementarea subactivitatii A2.1 ce corespunde activitatii 1.3.4 din Ghidul Solicitantului si a subactivitatii A2.2. Prin intermediul promovarii continue si desfasurarii a 12 evenimente organizate la nivelul regiunilor de implementare a proiectului, participantii vor fi informanti cu privire la importanta si beneficiile participarii la programe de formare continua, de acumulare a unor cunostinte si competente digitale necesare in desfasurarea activitatilor profesionale. Astfel, pentru atingerea obiectivului specific 1 previzionat vor fi dezvoltate parteneriate cu mediul de afaceri, in vederea selectiei a 310 angajati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, ce vor face parte din grupul tinta al proiectului si care vor urma programe de formare si dezvoltare a competentelor digitale. Obiectivul specific 1 este in stransa legatura cu rezultatele propuse (310 persoane selectate in grupul tinta din care 34 persoane varstnice si 127 femei) precum si cu indicatorul de proiect 4S36.

OS 2. Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor digitale in plan profesional, pentru un numar de 310 angajati din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est prin organizarea de programe de formare profesionala, in urma carora un numar de minim 295 vor absolvi cursurile desfasurate. Obiectivul specific 2 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.1 ce corespunde activitatii 1.3.1 din Ghidul Solicitantului, activitate ce presupune furnizarea de programe de formare a competentelor digitale (de baza/avansate/dedicate specialistilor din domeniul IT) in randul a 310 angajati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, dintre care 34 persoane varstnice (55-64 de ani) si 127 femei.

Prin atingerea Obiectivului Specific 2, un numar de 310 de angajati vor dobandi cunostinte si competente digitale aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI, ce vor facilita dezvoltarea lor profesionala si optimizarea intreprinderilor gazda, contribuind la atingerea indicatorilor de proiect 4S34 si 4S36.

OS 3. Sprijin acordat unui numar de 32 intreprinderi in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca. Obiectivul specific 3 va fi atins prin implementarea subactivitatii A4.1 ce corespunde activitatii 1.3.3 din Ghidul Solicitantului. Obiectivul specific 3 va fi atins prin activitati derulate pentru 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea, principala sau secundara, intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea, principala sau secundara, la cel putin unul din aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior.

 

Valoarea totală a proiectului:

Valoarea totală a proiectului este de 4.805.647,73 lei, din care valoarea nerambursabilă totală este în valoare de 4.021.411,94 lei.