• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
startup city

Bucharest Start Up CityINACTIV 

CE ESTE PROGRAMUL „BUCHAREST START UP CITY”?

Programul pentru stimularea și încurajarea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din Municipiul București, care vizează susținerea a minimum 200 de beneficiari (start-up-uri).

În condițiile în care antreprenorii din București au fost excluși practic de la finanțarea guvernamentală din programul Start-Up Nation 2018-2019, fiind depunctați considerabil, prin Programul Bucharest Start-up City se urmărește sprijinirea antreprenorilor, creșterea numărului de afaceri și revigorarea mediului economic, creșterea numărului de salariați, reducerea numărului de șomeri și creșterea consumului la nivelul Municipiului București.

Conform oficialilor din cadrul Primăria Municipiului București, programul Bucharest Start-up City va fi operațional în perioada următoare, oferă finanțare nerambursabilă de 100% în valoare maximă de maximum 239.985 lei per beneficiar (50.000 Euro la data de 04.03.2019) unui număr de maxim 200 de beneficiari. Pentru a atinge punctajul maxim în cadrul programului antreprenorii vor fi nevoiți să vină cu o contribuție proprie de minim 20% din valoarea totală a investiției.

CINE ESTE ELIGIBIL PENTRU ACEASTĂ FINANȚARE

Deși acest program oferă oportunitatea de finanțare pentru 200 de planuri de afaceri, sunt încurajate următoarele domenii de activitate: industriile creative; serviciile; activitățile de producție și activitățile de programare IT; comerțul și alte activitățiTrebuie să știți ca cele mai profitabile domenii sunt: moda și confecții, domeniul HoReCa, IT-ul și producția agricolă. Dar nu este de ajuns ca domeniul să te avantajeze, mai este nevoie de inovație și de produse care să se facă remarcate și un branding bun.

Pentru obținerea finanțării trebuie îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:

 • Întreprinderea trebuie să fie înființată după data de 01 ianuarie 2019 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ca societate comercială (inclusiv SRL-D) sau societate cooperativă;
 • Codul CAEN autorizat la ONRC în momentul depunerii documentației de decont;
 • Sediul social al firmei aplicante, cât şi locația implementării planului de afaceri, trebuie să se afle în Municipiul București;
 • Crearea obligatorie a unui singur loc de muncă pentru finanțare nerambursabilă de 239.985 lei și asumarea menținerii locului/locurilor de muncă create timp de 1 an de zile de la momentul finalizării proiectului.
 • Întreprinderea poate fi înființată de persoane fizice care sunt asociați în alte firme, cu condiția ca celelalte firme în care este asociat acea persoană să NU fie în faliment, insolvență;
 • Acționarii/administratorii altor societăți nu pot aplica cu o firmă nouă care activează pe un cod CAEN pe care au mai desfășurat activitate economică în trecut;

CE POATE FI INCLUS ÎN BUGETUL SUSȚINUT PRIN ACEASTĂ FINANȚARE

Categoriile de cheltuieli eligibile finanțate prin programul Bucharest Start-up City sunt echipamente și utilaje, autoutilitare (autoturisme pentru anumite coduri CAEN, microbuzele de transport persoane 8+1, autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G), echipamente de climatizare/încălzire, echipamente de obținere a unei economii de energie, echipamente IT, mobilier, birotică, chirii, salarii (vor fi eligibile pe o perioadă de șase luni) realizare pagini web, promovare (posibil limitate la 6.000 lei), francize, licențe, cursuri de antreprenoriat (posibil limitate la 1.000 lei), software și consultanță (posibil limitate la 8.000 lei).

Având în vedere că sunt încurajate afacerile în care vor exista alocări de cel puțin 50% din investiția propusă pentru achiziția de echipamente, se va acorda punctaj maxim celor care achiziționează software, echipamente, tehnologie de ultimă generație (să nu fie mai vechi de 3 ani și să primească certificare de la producător). Nu sunt acceptate bunuri second hand și nici variantele de finanțare prin leasing.

Plățile se vor face după mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât și cel al decontării cererilor de plată. Rambursarea se va utiliza obligatoriu la cheltuielile salariale (care vor fi eligibile pentru maxim 6 luni la nivelul maxim al salariul mediu pe economie). Pentru restul cheltuielilor, se va utiliza cererea de plată prin care antreprenorul pe baza contractelor încheiate, vine cu facturi neplătite de la furnizori iar statul i le achită. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă va fi, de asemenea, inclusă în cheltuielile eligibile.

Conform unei noi propuneri, se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din suma totală aprobată.

CE PUNCTAJ POȚI OBȚINE

Evaluarea planurilor de afaceri va fi realizată în trei etape:

 • faza A – evaluarea eligibilităţii şi verificarea administrativă a aplicaţiei;
 • faza B – evaluarea tehnico-financiară (conform grilei fază B, anexate);
 • faza C – interviu/pitch (doar primele 250 de planuri de afaceri din clasamentul rezultat în urma parcurgerii fazei B a procesului de evaluare vor participa la această etapă finală de evaluare).

Iată cum va fi structurată grila de evaluare a planurilor de afaceri depuse pentru etapele B și C din procesul de evaluare:

ANEXA 1 – Grilă de evaluare

GRILĂ EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ
„Bucharest Start Up City” (faza B)
Punctaj maxim
Calitatea planului de afaceri 40
Descrierea Produselor / serviciilor/ lucrărilor 5
Analiza pieței și strategia de marketing 10
Strategia afacerii 10
Planul de finanțare (cashflow / buget) 5
Impactul social asupra comunității din Municipiul București 10
Cofinanțare suplimentară 20
Beneficiarul contribuie cu minimum 20% din valoarea totală a proiectului 20
Beneficiarul contribuie cu un procent situat între 10% şi 20% Direct proporțional
Beneficiarul contribuie cu 10% din valoarea totală a proiectului 0
Domeniul de activitate (conform anexei 2) 20
Industrii creative 20
Producție / Servicii 10
Comerț 0
Investiția în echipamente 20
Bugetul prevede investiţii de minimum 50% din valoarea totală 
a proiectului în echipamente tehnologice (inclusiv 50,00%)
20
Bugetul prevede investiţii de sub 50% din valoarea totală a
proiectului în echipamente tehnologice
0
TOTAL PUNCTAJ FAZA B 100

GRILĂ EVALUARE PENTRU INTERVIU
„Bucharest Start Up City” (faza C)
Punctaj maxim
Prezentarea planului de afaceri (inclusiv nivelul de cunoaştere
al domeniului de activitate vizat de planul de afaceri)
10
Calitatea răspunsurilor oferite către membrii juriului 10
Motivația aplicanților cu privire la afacerea propusă 10
TOTAL PUNCTAJ FAZA C 30

CUM VA FI EVALUAT PLANUL DE AFACERI

Departajarea aplicațiilor se va realiza printr-un proces amplu de selecție, structurat în trei etape distincte, principalul element de diferențiere a aplicațiilor primite fiind calitatea lor şi implicarea asociaților în dezvoltarea respectivei afaceri. Concret, selecția aplicațiilor finanțate se va realiza în urma verificărilor administrative şi de eligibilitate (faza A), a evaluării tehnico-financiare (faza B, conform grilei de evaluare aflate la finalul acestei scheme de minimis) şi a fazei de interviuri / pitch (faza C). În faza C a evaluării vor participa doar primele 250 de aplicaţii selectate în urma ordonării din faza B a procesului de evaluare.

Deși întreprinderile micro, mici și mijlocii reprezintă un adevărat izvor de abilități antreprenoriale, de inovare și creare a locurilor de muncă există momente când acestea se confruntă cu dificultățile pieței, mai ales în faza de proiect, atunci când crearea și dezvoltarea ideii și procesul de obținere de credite sau capital sunt anevoioase.

Sunt mulți oameni care au idei de afaceri dar din cauza birocrației nu sunt dispuși să își asume riscurile de înființare a unei noi afaceri, de aceea Asociația Centrul de Dezvoltare SMART îți poate oferi consultanță pentru a reuși să obții finanțareaMai jos am întocmit un formular pentru o preanaliză a afacerii pe care urmează să o demarați. Daca sunteți interesat de consultanță pentru Bucharest Start-up City, completarea acestui formular este primul pas:

>>>  FORMULAR PREANALIZĂ PENTRU START UP CITY   <<<

PENTRU ALTE INFORMAȚII CONTACTEAZĂ UN CONSULTANT ÎN BUCUREȘTI (0318241590).