fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

ETADESFINALIZAT 

Obiectul şi localizarea acţiunii: Educarea şi conştientizarea tinerilor în ceea ce priveşte păstrarea curată a spaţiilor verzi pentru creşterea calităţii vieţii în Municipiul Galaţi.

Rezultatele acţiunii:

 • Creşterea gradul de informare şi educaţie al tinerilor în ceea ce priveşte importanţa ocrotirii mediului înconjurător;
 • 75 de tineri şi studenţi participanţi la seminarul de informare;
 • Circa 500 de tineri şi studenţi beneficiari indirecţi ai materialelor distribuite în cadrul proiectului;
 • Materialelor de informare şi promovare a proiectului;
 • Pagină web a proiectului.
 • Rolul jucat de organizaţie: solicitant, responsabil pentru managementul proiectului

Finanţator: Agenţia Naţională de Sprijinire a Iniţiativelor Tinerilor din România.