• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
incluziune

NAȚIONAL – Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)ACTIV 

GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII GENERALE-MARTIE 2023

S-a lansat GHIDUL CONDIȚII GENERALE PENTRU PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ (PIDS) 2021-2027

 

Programul are ca scop sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile, în special a celor cu risc ridicat, prin reducerea decalajului dintre mediul rural și urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru această populație. Proiectele finanțate vor sprijini grupurile vulnerabile prin dezvoltarea locală responsabilizată de comunitate, protejarea drepturilor la demnitate socială, accesul comunităților rurale la servicii primare, reducerea diferențelor dintre copiii expuși la riscul de sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii, oferirea de servicii pentru sprijinirea persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități și acordarea de ajutoare pentru persoanele defavorizate.

1. Dezvoltare locală – zona urbană

1.1. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

1.2. Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii. sociale.

1.3. Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Promovarea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, cum ar fi romii.

1.4. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate.

Buget (EURO):
FEDR
49.473.685,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
6.000.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

FSE+
158.315.790,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
19.200.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 

2. Dezvoltarea locală – zona rurală – Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

Buget (EURO):
FSE+
154.736.843,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
6.000.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 

3. Protejarea dreptului la demnitate socială

3.1. Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

3.2. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale.

3.3. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung.

Buget (EURO):
FEDR
111.988.500,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
26.023.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 FSE+
148.152.942,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
6.425.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 

4. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile primare

4.1. Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

4.2. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate.

Buget (EURO)
FEDR
18.620.000,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
807.500,00 (pentru regiunea dezvoltată)

FSE+
32.825.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)
762.788.236,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)

 

5. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

5.1. Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

5.2. Promovarea unei participări echilibrate din perspectiva genului la piața muncii, condiții de muncă egale și un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, inclusiv prin intermediul accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor aflate în întreținere, la prețuri abordabile.

5.3. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate.

Buget (EURO)
FEDR
52.911.765,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
16.062.500,00 (pentru regiunea dezvoltată)

FSE+
382.359.177,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
109.361.751,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 

6. Servicii suport pentru persoane vârstnice

6.1. Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

6.2. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung.

Buget (EURO)
FEDR
47.000.000,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
6.000.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

FSE+
166.235.295,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
21.750.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 

7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

7.1. Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

7.2. Favorizarea incluziunii active în vederea promovării egalității de șanse, a nediscriminării și a participării active, precum și în vederea îmbunătățirii capacității de inserție profesională, în special în rândul grupurilor defavorizate.

7.3. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung.

Buget (EURO)
FEDR
100.190.789,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
26.618.423,00 (pentru regiunea dezvoltată)

FSE+
328.841.781,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
79.091.220,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 

8.Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

8.1. Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale.

8.2. Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe, inclusiv a migranților, prin acțiuni integrate care să includă locuințele și serviciile sociale.

8.3. Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe, inclusiv a migranților.

8.4. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală.

8.5. Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate. Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Buget (EURO)
FEDR
25.206.472,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
2.072.433,00 (pentru regiunea dezvoltată)

FSE+
141.410.826,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
29.502.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 

9. Inovare socială – Favorizarea incluziunii active în vederea promovării egalității de șanse, a nediscriminării și a participării active, precum și în vederea îmbunătățirii capacității de inserție profesională, în special în rândul grupurilor defavorizate.

Buget (EURO)
FSE+
13.907.369,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
3.576.000,00 (pentru regiunea dezvoltată)

 

10. Ajutorarea persoanelor defavorizate – Reducerea deprivării materiale.

Buget (EURO)
FSE+
943.850.703,00 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
42.304.994,00 (pentru regiunea dezvoltată)

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.