• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
RETEHNOLOGIZAREA IMM

POC 4.1.1 – Investiții destinate refacerii capacității de reziliențăINACTIV 

CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA A IMM-URILOR AFECTATE DE PANDEMIA COVID-19

Perioada de aplicare: 7 zile calendaristice
Data deschiderii apelului: 23 august

Granturile sunt destinate investițiilor în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate. Pot fi accesate pentru:

 1. creșterea capacităților de prestare de servicii
 2. retehnologizare, în vederea refacerii capacității de reziliență.

CUI SE ADRESEAZĂ

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt IMM-urile din România active în următoarele sectoare eligibile:

 

 

Beneficiari eligibili

Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor

Clasa P – Invățământ;

Clasa Q – Sănătate și asistența socială;

Clasa S – Alte activități de servicii

Clasa C – Industria Prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției;

Clasa F – Construcții;

Clasa G –Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

Clasa H – Transport și depozitare;

Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică

 

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31.12.2019, pe întreprindere, nu pe locație de implementare. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

Sprijinul se oferă solicitanților eligibili care îndeplinesc următoarele condiții minime:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
 • sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/ curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului;
 • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 • grantul pentru investiții solicitat are o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 de euro și respectiv 500.000 de euro și nu depășește de maxim cinci ori cifra de afaceri
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde.

 

FINANȚARE

 

Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor

Valoare totală

59.690.099 euro

358.140.596 euro

Valoare sprijin nerambursabil

Ajutor de minimis în valoare minimă 50.000 euro și maximă de 200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019

Ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro,  în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019

Cofinanțare

·     5% pentru CMI și microîntreprinderi;

·     10% pentru întreprinderile mici;

15% pentru întreprinderile mijlocii.

În conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027, intensitatea cofinanțării este cuprinsă între 30%-70%.

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Durata proiectului nu va depăși data de 31 decembrie 2023.
La perioada de implementare a proiectului se adaugă 3 ani de sustenabilitate.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază;
 • Cheltuieli cu transformarea digitală;
 • Cheltuieli pentru consultanță (eligibile doar in cadrul ajutorului de minimis); 
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;
 • Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă.

 

ALTE INFORMAȚII

 • Investiția și activele achiziționate trebuie menținute în România pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor (perioada de sustenabilitate)
 • Activele achiziționate trebuie să fie noi. Nu sunt premise achiziții în regim de leasing.
 • Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:
  • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice sau al brevetelor);
  • contract de licență sau cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

GRILA DE SELECȚIE

MECANISMUL DE SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL ACTIUNII 4.1.1

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online în cadrul platformei IMM Recover

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 60 de puncte, în limita bugetului alocat.

Criterii de selecție

Punctaj

a)     Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019

CA la 31.12.2020

≥30%

15 puncte

20% ÷ 30%

10 puncte

10% ÷ 20%

5 puncte

< 10%

0 puncte

b)     Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019 ca urmare a crizei COVID

 

<  30%

35 puncte

30% ÷ 40%

25 puncte

40% ÷ 50%

15 puncte

50% ÷ 60%

10 puncte

60% ÷ 70%

5 puncte

>70%

0 puncte

c)     Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul 2019

 

> 30%

30 puncte

20% ÷ 30%

20 puncte

10% ÷ 20%

10 puncte

5% ÷ 10%

5 puncte

≤ 5%

0 puncte

d)     Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României

 

Sold negativ

5 puncte

Sold pozitiv

0 puncte

e)     Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați

Anul de referință este 2020

 

≥15% 

15 puncte

≥10% < 15%

7 puncte

< 10% 

0 puncte

Pentru alte informații contacteaza un consultant în Bucuresti (0318241590) sau în Galați (0336 101177)

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.