• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

POCA – Programul Operațional Capacitate AdministrativăINACTIV 

POCA 2014-2020 își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susține o economie modernă și competitivă.

Obiectivul general al POCA este constă în implementarea măsurilor privind: consolidarea structurilor, proceselor si competentelor la nivelul institutiilor si autoritatilor administratiei publice centrale, imbunatarirea managementului resurselor umane, eficientei sistemului judiciar, cresterea calitatii, transparentei, responsabilitatii serviciilor publice, precum si reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri si cetateni.

·      Axa Prioritară 1 – Structuri eficiente la nivelul tuturor palierelor administrative și judiciare

Prioritate de investiții 1.1 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice în vederea realizării de reforme, a unei mai bune reglementări și a bunei guvernanțe.

Obiectiv specific 1.1 – ”Dezvoltarea planificării strategice, a bugetării pe programe și a practicilor de coordonare/cooperare/consultare în administrația publică centrală”:

Obiectiv specific 1.2 – Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente moderne de management al resurselor umane”

Obiectiv specific 1.3 – ”Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar”

·      Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar eficace și transparente

Prioritate de investiții 2.1 – Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice în vederea realizării de reforme, a unei mai bune reglementări și a bunei guvernanțe

Obiectiv specific 2.1 – ”Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri”

Obiectiv specific 2.2 – ”Creșterea transparenței, integrității și responsabilității la nivelul autorităților și instituțiilor publice”

Obiectiv specific 2.3 – ”Îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia”

·      Axa Prioritară 3 – Asistență tehnică

Obiectiv specific: Sprijin pentru implementarea eficientă și transparentă a PO CA 2014 – 2020