fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Anunț achiziție directă în vederea achiziționării pachetului de servicii de organizare Conferinței de Lansare

În calitate de beneficiar al contractului de finanțare aferent proiectului Piloting Modern Trading Opportunities in Agriculture through Creation of the Innovative Online Platform – AgroNet”, cod BSB294, finanțat în cadrul Programul Operațional ENI CBC „Bazinul Marii Negre 2014-2020”, Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, va achiziționa un pachet de servicii de organizare a unei conferințe de lansare a proiectului în localitatea Galați.

Specificații tehnice 

COD CPV

79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Obiectul achiziției:

Servicii de organizare a unei conferințe de lansare în localitatea Galați – cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente, care constă în:

 • Asigurarea unei săli de conferințe pentru un număr de până la 50 de participanți și să aibă următoarele dotări:
 • amenajare spațiu pentru organizare training;
 • personal pentru amenajarea sălii și a tuturor elementelor de logistică;
 • Videoproiector;
 • Ecran de proiecție;
 • Laptop;
 • Flipchart plus consumabile;
 • Internet wi-fi;
 • Sistem de sonorizare cu microfon.

             – Asigurarea serviciilor de Food&Bevarage: în regim de pauză de cafea, care să fie adaptat numărului de participanți și să conțină: cafea, ceai, apă plată și apă minerală și produse de patiserie.

Data de desfășurare a conferinței de lansare va fi fixată într-o zi din perioada 15-20 februarie 2019.

Locul de desfășurare: Galați, Municipiul Galați.

Procedura aplicată pentru achiziționarea Pachetului de Servicii de organizare a unei conferințe de lansare este achiziția directă, cf. cap. 4 – Achiziția directă din Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie: prețul cel mai scăzut.

 

Oferta tehnico-financiară:

Este obligatorie prezentarea prețului unitar în lei, fără TVA și să se specifice dacă prețul este purtător de TVA sau nu.

Cerințele impuse în specificațiile tehnice sunt cerințe minime obligatorii.

Vă rugăm să ne trimiteți oferta dumneavoastră pentru pachetul de servicii prezentat mai sus până la data de 25.01.2019, ora 12:00, pe email la adresa office@smart.org.ro, la sediul achizitorului din Galați, din str. Brăilei, nr. 3, jud. Galați sau la punctul de lucru al achizitorului din București, strada Blanduziei, nr. 1, sector 2.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, la sediul din str. Brăilei, nr. 3 , Galați, la punctul de lucru al achizitorului din București, strada Blanduziei, nr. 1, sector 2, pe adresa de email office@smart.org.ro sau la număr de telefon +4 031 824 15 90.