fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză

Anunț achiziție directă în vederea achiziționării pachetului de servicii de transport și cazare în Tbilisi, Georgia 16-19.02.2019

În calitate de beneficiar al contractului de finanțare aferent proiectului Piloting Modern Trading Opportunities in Agriculture through Creation of the Innovative Online Platform – AgroNet”, cod BSB294, finanțat în cadrul Programul Operațional ENI CBC „Bazinul Marii Negre 2014-2020”, Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, va achiziționa un pachet de servicii de transport și cazare pe ruta Galați-Tbilisi, tur-retur, pentru cursurile de formare privind metodologia de cercetare. 

Specificații tehnice

COD CPV:

6351 – Servicii de agenții de turism și servicii conexe

Obiectul achiziției:

Pachet  de servicii de transport și cazare (cod CPV 6351 – Servicii de agenții de turism și servicii conexe), cu următoarele specificații:

  1. Transport Galați-Tbilisi-Galați (16-19.02.2019) pentru 2 persoane.
  2. Cazare în camere single la un hotel de minim 3 stele sau echivalent, în perioada 16.02.2019 – 19.02.2019, pentru 2 persoane.

Procedura aplicată pentru achiziționarea Pachetului de Servicii de transport și cazare este achiziția directă, cf. cap. 4 – Achiziția directă din Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie: prețul cel mai scăzut.

Oferta tehnico-financiară:

Este obligatorie prezentarea prețului unitar în lei, fără TVA și să se specifice dacă prețul este purtător de TVA sau nu.

Cerințele impuse în specificațiile tehnice sunt cerințe minime obligatorii.

Vă rugăm să ne trimiteți oferta dumneavoastră pentru pachetul de servicii prezentat mai sus până la data de 25.01.2019, ora 12.00, pe email la adresa office@smart.org.ro, la sediul achizitorului din Galați, din str. Brăilei, nr. 3, jud. Galați sau la punctul de lucru al achizitorului din București, strada Blanduziei, nr. 1, sector 2.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Asociației Centrul de Dezvoltare SMART, la sediul din str. Brailei, nr. 3, Galați sau la punctul de lucru al achizitorului din București, strada Blanduziei, nr. 1, sector 2, pe adresa de email office@smart.org.ro sau la număr de telefon +4 031 824 15 90.