• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 021 310 77 10
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 10117
 • 3rd Brăilei Street, 2nd Floor
 • Română
 • Engleză

Agronet

Programul Operațional ENI CBC „Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Obiectivul tematic 1: Promovarea afacerilor şi a antreprenorialului în Bazinul Mării Negre

Prioritatea 1.2: Creșterea oportunităților comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi a celor conexe

Institutul Relații Publice al Georgiei (GIPA), împreună cu partenerii săi de implementare: Elva Community (ELVA)-Georgia, Agenția de Dezvoltare Economică Varna (VEDA)-Bulgaria și  SMART Development Center (SMART)-România au inițiat o cooperare transfrontalieră în vederea creșterii oportunităților comerciale și modernizării în sectorul agricol și sectoarele conexe prin identificarea de oportunități comerciale moderne în agricultură prin crearea unei platforme on-line inovatoare – AgroNet. Dezvoltarea acestei piețe online inovatoare, ca platformă eficientă și operațională, va aduce beneficii directe diferitilor actori publici și privați din sectorul agricol și comercial. Implementarea proiectului va fi dirijată la nivel regional în trei țări din Bazinul Mării Negre (Georgia, Bulgaria și România).

Proiectul are ca scop să construiască o platforma online, în care vor fi accesibile toate informațiile legate de comerțul agricol într-un spațiu consolidat și gratuit. În același timp, informațiile sursă online pot fi, de asemenea, furnizate și încărcate de diferiți utilizatori. Sursele vor include informații multi-lingvistice și clasificate în raport cu legislația natională, reglementările, standardele, tendințele pieței, legăturile web, graficele informative etc.

În plus, platforma va oferi cumpărătorilor și vânzătorilor anumite informații privind localizarea rutieră cu scopul de a ghida procesul de vânzare-cumpărare  pentru diverse bunuri și servicii agricole.

Platforma web va fi promovată la nivel național și regional diferiților actori și beneficiary din domeniul agricol, vizând : autorități publice naționale, agenții sectoriale, autorități publice regionale, grupuri de interese, inclusiv ONG-uri, instituții de învățământ superior și de cercetare, IMM-uri, incluzând agricultori individuali, organizații de sprijinire a afacerilor, organizații internaționale în conformitate cu legislația națională, organizații internaționale în conformitate cu legislația internațională etc.

Platforma de tranzacționare (comercializare) agricolă online va ajuta fermierii, cooperativele agricole, angrosiștii, exportatorii, comercianții cu amănuntul și procesatorii, depozitarii și alte întreprinderi să-și îmbunătățească practicile agricole în conformitate cu standardele internaționale privind siguranța alimentară și să le permită accesul la informații agricole legate de comerț, pentru incurajarea comerțului transfrontalier.

Portofoliul pentru  Georgia, Bulgaria și România, cu accent pe comerțul agricol, va fi prezentat și disponibil online, gratuit, alături de surse specifice, inclusiv studii, cercetări, documente juridice, ghiduri etc. Cel puțin 150 de cumpărători, vânzători si furnizorii de servicii și tehnologie vor fi înregistrați online pentru a căuta parteneri comerciali, precum și organizații de stat si private implicate, care vor contribui la platforma online.

În perioada de implementare a proiectului sunt prevăzute următoarele acțiuni-cheie :

 • Dezvoltarea unei platforme internaționale on-line, multi-lingvistice, cu mecanisme avansate.
 • Crearea de liste de evenimente pentru comerț și cooperare.
 • Incarcarea platformei online cu informații relevante, inclusiv legislație, cercetare, publicații, analiza pieței etc.
 • Promovarea platformei prin instruiri, campanii de promovare a interesului, campanii de marketing, sociale și informaționale.

Partenerii proiectului:

 • Institutul Relații Publice al Georgiei (GIPA), împreună cu partenerul său Elva Community (ELVA) – Georgia;
 • Agenția de Dezvoltare Economică Varna (VEDA) – Bulgaria;
 • Asociația Centrul de Dezvoltare SMART (SMART) – România.

Activitățile proiectului:

 • Dezvoltarea unei platforme web pentru domeniul agribusiness disponibilă online, internațional și multi-lingvistică;
 • Realizarea a 15 studii de fezabilitate pentru a analiza impactul comercial a 15 produse agricole în Regiunea Mării Negre;
 • Actualizarea cu studii de cercetare și informații legislative relevante pentru agricultorii din regiune în cadrul platformei online;
 • Organizarea a 20 de cursuri de formare pentru fermieri, producători și comercianți de produse agricole despre cum să folosească platforma online.

Rezultatele proiectului:

 • Acces gratuit pe o platformă web dedicată domeniului agribusiness din Georgia, Bulgaria și România pentru cel puțin 150 de fermieri, producători și comercianți de produse agricole din Regiunea Mării Negre;
 • Accesul la 15 studii de fezabilitate care analizează impactul comercial a 15 produse agricole în Regiunea Mării Negre;
 • Accesul la un sistem centralizat cu studii de cercetare și informații legislative relevante pentru agricultorii din regiune în cadrul platformei online;
 • Oferirea de cursuri privind utilizarea platformei pentru 200 de fermieri, producători și comercianți de produse agricole.

Beneficiarii platformei online pot fi din:

 • Sectorul Public: ministere, agenții, universități;
 • Sectorul privat: fermieri, cooperative agricole, exportatori/importatori, procesatori, comercianți, proprietari de depozite, ș.a.;
 • Alte sectoare: ONG-uri, asociații, confederații, institute de cercetare;

Perioada de implementare a proiectului este de 2 ani, respectiv iunie 2018 – iulie 2020.

Anunțuri de achiziție