• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
suerd

Forumul Anual SUERD de la București, a 8-a ediție

Echipa Centrului de Dezvoltare SMART a participat în perioada 26-28 iunie 2019 la Forumul Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD). A 8-a ediție a Forumului Anual SUERD a fost organizat sub egida Președinției României la Consiliul UE la Palatul Parlamentului României de către Ministerul Afacerilor Externe în parteneriat cu Comisia Europeană și Programul Transnațional Dunărea.

Tema evenimentului a fost centrată pe posibilitatea creării de sinergii între obiectivele strategiilor macro-regionale și obiectivele programelor transnaționale, transfrontaliere și a fondurilor structurale și de investiții ale UE în perspectiva Politicii de Coeziune post-2020.

Timp de trei zile, A 8-a ediție a Forumului Anual SUERD a promovat o serie de teme de interes pentru dezvoltarea durabilă a regiunii dunărene precum: conectivitate, mobilitate, competitivitate prin stimularea dezvoltării structurilor de sprijin a afacerilor, transporturilor, digitalizării și turismului.

Evenimentul a fost organizat pe două paliere, una care a vizat încurajarea networking-ului între diferiți actori din Regiunea Transfrontalieră a Dunării, iar celălalt a vizat acțiuni de interes precum: o reuniune a miniștrilor Economiei, consultări publice pe tema Revizuirii Planului de Acțiune.

La lucrările Forumului Anual au participat înalți oficiali europeni, demnitari din statele membre SUERD și ai instituțiilor europene de profil, miniștri, coordonatori naționali și de arii prioritare SUERD, autorități publice centrale cu responsabilități în implementarea obiectivelor Ariilor Prioritare ale SUERD, membrii Grupului de Lucru Interministerial (GLI), reprezentanți ai Autorităților Publice Locale (APL), ai mediului academic și de afaceri, ai societății civile, precum și conducerea și reprezentanți ai Parlamentului și ai Administrației Prezidențiale. Aceștia au participat la acțiuni de interes precum: o reuniune a miniștrilor Economiei din regiune, sesiuni tematice, consultări publice pe tema Revizuirii Planului de Acțiune și ateliere de lucru.

Tema reuniunii miniștrilor responsabili de mediul de afaceri și economie din statele membre SUERD a reprezentat-o: „Rolul IMM-urilor și al structurilor de sprijinire a întreprinderilor ca instrumente de dezvoltare regională în cadrul Politicii de coeziune post 2020”. Scopul întâlnirii a fost acela de a realizarea un schimb de opinii cu privire la rolul IMM-urilor și al structurilor de sprijinire a întreprinderilor, inclusiv clusterele transnaționale, ca instrumente de dezvoltare regională în cadrul Politicii de coeziune post-2020.

A doua componentă a forumului a fost reprezentată de desfășurarea evenimentul “Expoziție și sesiuni de informare pentru prezentarea practicilor de succes în cooperarea transfrontalieră în regiunea Dunării”, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Entitățile prezente la expoziție au fost reprezentate de Coordonatorii Ariilor Prioritare, incubatoare, acceleratoare de afaceri și clustere, care au prezentat principalele activități transnaționale şi proiectele care implică structuri de sprijin a afacerilor în SUERD.

A 8-a ediție a Forumului Anual privind Strategia UE pentru regiunea Dunării reprezentând cel mai important eveniment organizat sub Președinția României a EUSDR și unul dintre cele mai importante sub Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, mandat ce s-a terminat pe 30 iunie 2019.

Ca urmare a participării echipei Centrului de Dezvoltare SMART la a 8-a ediție a Forumului Anual privind Strategia UE s-a putut prezenta experiența anterioară a clienților noștri pe programele de tip Start-Up la nivelul programelor dezvoltate a mediului de afaceri în România și impactul acestora la nivelul Regiunii Transfrontaliere a Dunării. De asemenea prin contribuția echipei Centrului de Dezvoltare SMART în perspectiva stabilirii noi strategii a UE pentru regiunea Dunării se va ține cu siguranță cont de impactul pe care programele de antreprenoriat le-au avut asupra mediului de afaceri din România în perioada exercițiul financiar 2014-2020 astfel încât viitoarele programe sau finanțări disponibile la nivelul regiunii să aibă un impact mult mai mare și să vină și mai mult în sprijinul antreprenorului român pentru dezvoltarea de noi afaceri și sustenabile în România.