• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Diaspora Invest

The Diaspora Invest project is funded under the Human Capital Operational Program, Priority Axis 3: Jobs for All, Specific Objective 3.7: Increasing employment by supporting non-agricultural enterprises in the urban area.

MAIN OBJECTIVE

Supporting Diaspora Romanians to Start a Start-Up Business in Romania

The overall objective of the project is to encourage entrepreneurship in the 7 least developed regions of Romania (South-East, South-Muntenia, South-West Oltenia, West, North-West, Center and North East), supporting the establishment of new enterprises non-agricultural profile in urban areas. Beneficiaries will be individuals over the age of 18 (unemployed, inactive, job-seekers, self-employed persons) residing or residing in rural or urban areas of these regions and providing evidence of domicile or residence residence abroad for a minimum of 12 months prior to joining the project.

DURATION OF IMPLEMENTATION

October 2017 – September 2020

The project aims:

 • Developing the skills and competences needed to set up and develop a business in Romania for 250 individuals from Diaspora, by providing an entrepreneurial training program.
 • Providing 30 start-up funding worth 177,000 lei each for the winners of the business ideas contest.
 • Increase business success chances that will be set up by the 30 beneficiaries through other types of support, personalized counseling / mentoring / mentoring services that will allow the transfer of know-how and experience in setting up and managing business in Romania.
 • Creating 60 new jobs.
 • Developing mechanisms to support and promote businesses set up by the project and entrepreneurship in general.

PARTNERSHIP

 • The SMART Development Center Association as a leading partner
 • The Romanian Students Abroad League (LSRS)
 • Young Employers’ Employers in the SUD-EST Region (PTIR-SE)

Diaspora InvestFINALIZAT 

Proiectul Diaspora Invest este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

OBIECTIV MAJOR

Sprijinirea romanilor din Diaspora pentru demararea de afaceri start-up in Romania

Obiectivul general al proiectului îl constituie încurajarea antreprenoriatului în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și Nord-Est), prin susținerea înființării de noi întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban. Beneficiarii vor fi persoane fizice cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă) care au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban din aceste regiuni și fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate pentru o perioadă de minim 12 luni anterior înscrierii în proiect.

DURATA DE IMPLEMENTARE

Octombrie 2017 – Septembrie 2020

PROIECTUL URMĂREȘTE:

 • Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare înființării și dezvoltării unei afaceri în România pentru un număr de 250 de persoane fizice din Diaspora, prin furnizarea unui program de formare antreprenorială.
 • Oferirea unui număr de 30 de finanțări start-up în valoare de câte 177,000 lei fiecare pentru câștigătorii concursului de idei de afaceri.
 • Creșterea șanselor de reușită a afacerilor care vor fi înființate de cei 30 de beneficiari prin alte tipuri de sprijin, respectiv servicii personalizate de consiliere / consultanță / mentorat, care să permită transferul de know-how și experiență în înființarea și gestionarea de afaceri în România.
 • Crearea de 60 de noi locuri de muncă.
 • Dezvoltarea de mecanisme de sprijinire și promovare a afacerilor înființate prin proiect și a antreprenoriatului în general.

PARTENERIAT

 • Asociația Centrul de Dezvoltare SMART în calitate de lider partener
 • Liga Studenților Români Din Străinătate (LSRS)
 • Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea SUD-EST (PTIR-SE)