fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Diaspora Invest

Proiectul Diaspora Invest este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

OBIECTIV MAJOR

Sprijinirea romanilor din Diaspora pentru demararea de afaceri start-up in Romania

Obiectivul general al proiectului îl constituie încurajarea antreprenoriatului în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României (Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și Nord-Est), prin susținerea înființării de noi întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban. Beneficiarii vor fi persoane fizice cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă) care au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban din aceste regiuni și fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate pentru o perioadă de minim 12 luni anterior înscrierii în proiect.

DURATA DE IMPLEMENTARE

Octombrie 2017 – Septembrie 2020

PROIECTUL URMĂREȘTE:

 • Dezvoltarea abilităților și competențelor necesare înființării și dezvoltării unei afaceri în România pentru un număr de 250 de persoane fizice din Diaspora, prin furnizarea unui program de formare antreprenorială.
 • Oferirea unui număr de 30 de finanțări start-up în valoare de câte 177,000 lei fiecare pentru câștigătorii concursului de idei de afaceri.
 • Creșterea șanselor de reușită a afacerilor care vor fi înființate de cei 30 de beneficiari prin alte tipuri de sprijin, respectiv servicii personalizate de consiliere / consultanță / mentorat, care să permită transferul de know-how și experiență în înființarea și gestionarea de afaceri în România.
 • Crearea de 60 de noi locuri de muncă.
 • Dezvoltarea de mecanisme de sprijinire și promovare a afacerilor înființate prin proiect și a antreprenoriatului în general.

PARTENERIAT

 • Asociația Centrul de Dezvoltare SMART în calitate de lider partener
 • Liga Studenților Români Din Străinătate (LSRS)
 • Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea SUD-EST (PTIR-SE)