• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Sprijin financiar de 50.000 sau 70.000 EURO / proiect

Facilitarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de IMM-uri non-agricole din mediul rural | Crearea de locuri de muncă | Reducerea sărăciei în spațiul rural

În baza regulamentului privind tranziția pentru perioada 2021-2022, ce are drept scop extinderea sprijinului acordat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 6.2 a PNDR va beneficia de o alocare financiară de 50 milioane de EURO în anul 2021. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile.

     Solicitanți eligibili:

 • Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole (autorizați cu cel puțin statut de PFA) care își diversifică activitatea prin activități non-agricole pentru prima dată în mediul rural;
 • IMM-uri existente din spațiul rural (care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin);
 • IMM-uri noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (strat-ups).

    Sprijinul se oferă solicitanților eligibili care îndeplinesc următoarele criterii:

 • IMM-urile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);
 • Propun realizarea de activități aferente mai multor coduri CAEN/ unui singur cod CAEN până la maximum 5 (cinci, înregistrate la ONRC, autorizate/neautorizate, cu condiția să se completeze, dezvolte sau să se optimizeze reciproc;
 • Până la depunerea solicitării, nu au desfășurat niciodată activitatea aferentă codurilor CAEN propuse prin proiect (nu sunt eligibile activităţile complementare activităţii de bază desfăşurate de solicitant);
 • Nu a mai beneficiar de sprijin financiar prin sM 6.2;
 • Prezintă avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD (în cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării).

Valoarea finanțării:

Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale va fi acordat în tranșe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea deciziei de finanțare;
  • 30%* din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din planul de afaceri, în funcție de implementarea corectă a acestuia.

*Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată și implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

Valoarea finanțării poate fi de:

 • 70.000 Euro / proiect în cazul activităților de producție;
 • 50.000 Euro / proiect în cazul altor activități.

Acest program sprijină următoarele activități:

 • Activități productive:
  • Produse textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie;
  • Articole de hârtie și carton;
  • Produse chimice, farmaceutice;
  • Prelucrare a produselor lemnoase;
  • Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  • Produse electrice, electronice, etc;
  • Fabricarea de peleți.
 • Activități meșteșugărești:
  • Olărit;
  • Brodat;
  • Prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc.
 • Activități turistice:
  • Structuri de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow;
  • Servicii turistice de agrement;
  • Servicii de alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local.
 • Investiții legate de furnizare de servicii:
  • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • Reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  • Consultanță, contabilitate, juridice, audit;
  • Servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
  • Servicii tehnice, administrative;
  • Alte servicii destinate populației din mediul rural, etc.

NU sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 • Utilaje și echipamente agricole aferente prestării de activități auxiliare pentru producția vegetală;
 • Mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit si pentru alte tipuri de activități);
 • Achiziția și dotarea rulotelor/ autorulotelor și remorcilor comerciale;
 • Vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane, rulote;
 • Cheltuieli pentru înființarea de agropensiuni, pensiuni, hoteluri/ structurilor de alimentație publică integrate în cadrul structurilor turistice de cazare;
 • Cheltuielile cu achiziția de teren construit/ neconstruit;
 • Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • Cheltuieli cu achiziția oricărui tip de ponton plutitor;
 • Taberele pentru pescuit și vânătoare organizate în cadrul structurilor de primire turistică.

Perioada de implementare:

Durata de implementare a proiectului (planului de afaceri) este de:

 • Maximum 33 de luni (de la încheierea contractului de finanțare).
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Durata de monitorizare a proiectului este de:

 • 3 ani (de la data efectuării ultimei plăți).

Fără a depăși 31.12.2025.

Deschiderea cererii de proiecte: 29.10.2021

Durata de depunere: 3 luni

Completează formularul și solicită consultanță pentru obținerea sprijinului financiar