• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

POR 2.1 pentru MicrointreprinderiINACTIV 

POR 2.1 FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE – INVESTIȚII PENTRU MICROINTREPRINDERI IN MEDIUL URBAN

Doriți să accesați o finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru o microîntreprindere în mediul urban? Detalii despre această finanțare:

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi (IMM cu 0-9 angajaţi) care vor sa facă o investiție in mediul urban.

Atenție: Nu se finanțează investiții în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București-Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Criterii de eligibilitate: 

• investiția trebuie să fie realizata în mediul urban;

• societatea a desfășurat activitate pe o perioadă a cel puțin unui an fiscal integral;

• societatea a înregistrat profit din exploatare (>0) în anul fiscal anterior depunerii proiectului;

• societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii proiectului  sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii proiectului;

• Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze un singur cod CAEN;

• Societatea nu trebuie să fie întreprindere în dificultate (capitalurile proprii la 2018 >0);

• Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București-Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Ajutor financiar nerambursabil:
• finanțare nerambursabila de maxim 200.000 Euro/beneficiar;

• valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro;

• intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 90%.

Domenii de activitate eligibile:

Investiții în activități de producție și servicii

Cheltuieli eligibile:

• Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii;

• Dotarea cu utilaje si echipamente, active necorporale si instrumente de comercializare on-line;

• Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

• Servicii de consultanță/ asistență.

Cheltuieli neeligibile:

• cheltuielile cu achiziționarea de terenuri și/sau construcții;

• cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport.