• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Programul Erasmus+INACTIV 

Erasmus+ este noul program de 16 miliarde de euro pentru educație, formare, tineret și sport. Acesta este construit pe bine-cunoscutul și marca de succes a UE, programul  Erasmus pentru studenți. Programul ERASMUS +  susţine  activităţi în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi sportului. Toate programele anterioare, cum ar fi Tineret în acțiune, Erasmus și LLP sunt incluse în noul program Erasmus Plus. Acest program are trei piloni principali: educație și formare, tineret și sport. Obiectivul principal al programului Erasmus Plus este acela de a îmbunătăți şansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competențe suplimentare apreciate de angajatori, precum și îmbunătățirea competențelor lingvistice.

Partea de tineret a programului va fi împărţită în trei Acţiuni Cheie. Cele trei acţiuni cheie sunt:

• Acţiunea cheie 1: Mobilitati de Învăţare pentru Indivizi; – Aici intră mobilităţile şi se adresează tinerilor, lucrătorilor de tineret şi personalului angajat. 

• Acţiunea cheie 2: Cooperare pentru Inovare şi Schimb de Bune Practici; – Se adresează universităţilor, instituţiilor publice, ONG-urilor, firmelor care au departament de CSR şi organizaţiilor culturale (teatre, librarii). 

• Acţiunea cheie 3: Sprijin pentru reforma politicilor

      Acţiunea sport care ca şi obiective :

•    combaterea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și violența, precum și toate tipurile de intoleranță și de discriminare; 
•    promovarea și sprijinirea bunei guvernanțe în sport și a carierelor duble ale sportivilor; 
•    promovarea activităților de voluntariat în sport, împreună cu incluziunea socială, egalitatea de șanse și conștientizarea importanței activității fizice de îmbunătățire a stării de sănătate, prin creșterea participării și accesul egal la sport pentru toți. 

Beneficiarii programului Erasmus+  pot fi orice organizație publică sau privată, stabilită într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume.
       De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

•    instituție de învățământ superior; 
•    școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților); 
•    organizație, o asociație, un ONG non-profit; 
•    întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale); 
•    un organism public la nivel local, regional sau național; 
•    un partener social sau alt reprezentant al domeniului forței de muncă, inclusiv camere de comerț, industrie, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate; 
•    un institut de cercetare; 
•    fundație; 
•    un centru de formare inter-întreprinderi; 
•    întreprinderi care asigură formare comună (formare în colaborare); 
•    organizație culturală, o bibliotecă, un muzeu; 
•    un organism care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională; 
•    un organism de validare a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin învățare non-formală și informală; 
•    un ONG european pentru tineret; 
•    un grup de tineri implicați în activitățile pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (de exemplu, un grup informal de tineri). 

Pentru mai multe detalii puteţi accesa Ghidul Erasmus+ : erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.