• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Analyzing investment research

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATEINACTIV 

Eiciență energetică și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

AXA PRIORITARĂ 1 – ”cercetare dezvoltare tehnologică și inovare (cdi) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor”

Prioritatea de investiții 1b – Promovarea investițiilor în CDI, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii

Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de creștere.

TIP DE PROIECT - ÎNTREPRINDERE INOVATOARE DE TIP START-UP ȘI SPIN-OFF

Tip de apel competitiv – Depunere la termen – 30 de zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS

OBIECTIV:

Creșterea investițiilor private în CDI

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE:

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de 12 luni, fără să depășească data de 31 decembrie 2023.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 

a) Start-up-uri : întreprinderi înființate in baza legii 31/1990 din regiuni mai putin dezvoltate (fara Bucuresti, Ilfov), care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului. Solicitantul poate fi organizat inclusiv în SRL-D, în baza OUG nr.6/2011, cu modificările și completările ulterioare

b) Spin-off-uri : întreprinderi din regiuni mai putin dezvoltate (fara Bucuresti, Ilfov) care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior)

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (aprox. 989.580 lei), pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.

Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile nu poate depăşi 100.000 Euro, (aprox. 494.790 lei), pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.

ARIE DE APLICABILITATE:

Programul urmărește sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor și START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București-Ilfov).

ACȚIUNI SPRIJINITE:

Programul urmărește sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor și START-UP-urilor inovatoare (întreprinderi înființate de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului) din regiuni mai puțin dezvoltate (fără București-Ilfov) bazate pe transferul rezultatelor cercetării-dezvoltării obținute în universități, institute sau alte organizații de cercetare sau pentru idei brevetate, în vederea realizării de produse și servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pe care să le lanseze pe piață.

Activități eligibile/sprijinite

1. activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)

2. achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)

3. achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor

4. achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;

5. activităţi pentru introducerea în producţie şi  realizare  produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, 

6. activităţi de achiziție de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu).

7. activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

8. activităţi pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor

 

CHELTUILEI ELIGIBILE:

Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală)- minim 30% din cheltuielile totale eligibile – criteriu eliminatoriu

Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului – minim 40% din cheltuielile totale eligibile – criteriu eliminatoriu

Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării

Cheltuieli generale de administraţie (de regie)

Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect (obligatorii)

Cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor

Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului – în scopul obținerii certificatului digital pentru accesarea MySMIS

Pentru mai multe informații despre condițiile de eligibilitate sau derularea și accesarea acestor programe ne puteți suna la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.