• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Using innovative device

DEZVOLTAREA UNUI MODEL CONCEPTUAL INOVATIV (PROOF-OF-CONCEPT)INACTIV 

Programul Operațional Regional, Obiectivul Specific 1.2 Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării ”Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)”
Proiectele se vor transmite în MySMIS, în intervalul cuprins între 27.06.2022, ora 12:00:00 și 27.07.2022, ora 12:00:00.

Prin intermediul acestui apel vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă, care poate fi realizat și introdus pe piață demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelurile 4 și/sau 5.

TIP DE APEL:

Apelul este non-competitiv (primul venit primul servit)

BENEFICIARI ELIGIBILI:

Societăți comerciale înființate în baza legii 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative în conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației care se încadrează în categoria IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum 200.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb INFOREURO din luna aprilie 2022, respectiv 4,9477 RON/EUR. Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe componenta de minimis se stabilește în funcție de ajutoarele de acest tip primite în ultimii trei ani fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mică de 25.000 euro.

PRAGUL DE CALITATE:

Pragul de calitate este 70 de puncte. Proiectele care obțin mai puțin de 70 de puncte sunt respinse de la finanțare.

DOMENII ELIGIBILE:

Bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatioce, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate.

ARIE DE APLICABILITATE:

Toate regiunile de dezvoltare ale României

CE SE FINANȚEAZĂ:

Investiții în activități cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat și introdus pe piață.

Este obligația solicitantului să demonstreze că proiectul are în vedere realizarea unei cercetări inovative prin nivelul de dezvoltare tehnologică cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL3 la TRL 4 și/sau TRL5

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din următoarele situații:

 1. se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator (TRL4) – se parcurge o etapă de dezvoltare.
 2. se pornește de la un demonstrator  experiental de laborator (TRL3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară redusă sau mărită validată ca un ansamblu unitar cu reducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL5) – se parcurg două etape de dezvoltare.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Active corporale (echipamente tehnice, mașini, instalații și utilaje, echipamentele informatice și birotică, etc.);
 • Active necorporale;
 • Cheltuieli generale de administrație;
 • Cheltuieli pentru consultanță;
 • Cheltuieli salariale;
 • Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;
 • Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
 • Cheltuieli cu servicii.

ACȚIUNI CARE NU VOR FI FINANȚATE:

Nu se finanțează proiectele pentru care se propune exclusiv realizarea de cercetări privind identificarea nivelului de tehnologie /tehnologizare existent în cadrul unei anumite IMM și/sau pe piață cu scopul de a se achiziționa echipamente/active performante.

De asemenea, nu se finanțează proiectele de cercetare care au în vedere exclusiv realizarea de audituri tehnologice cu scopul de fi îmbunătățită tehnologia existentă prin simpla achiziție de active comercializate pe piață. În plus, nu sunt eligibile proiectele care reprezintă exclusiv studii de piață ale unui anumit sector de activitate/produs/serviciu/proces existent si/sau propus a fi lansat pe piața de profil.

Pentru mai multe informații despre condițiile de eligibilitate sau derularea și accesarea acestor programe ne puteți suna la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.