• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
Granturi nerambursabile de până la 120.000 EUR AGRICULTURĂ

Granturi nerambursabile de până la 120.000 EUR pentru AGRICULTURĂ, PISCICULTURĂ, ACVACULTURĂ și INDUSTRIA ALIMENTARĂINACTIV 

GUVERNUL ROMÂNIEI ADOPTĂ PACHETUL DE MĂSURI “SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA” PENTRU A REDUCE IMPACTUL SEMNIFICATIV AL EFECTELOR GENERATE DE CRIZA ECONOMICĂ ATÂT PENTRU MEDIUL DE AFACERI, CÂT ȘI PENTRU POPULAȚIE.

Cui se adresează?

Se urmărește finanțarea unui număr de aproximativ 20.000 de entități din domeniul agroalimentar, care au derulat activități pe domenii aferente codurilor CAEN eligibile de mai jos:

Secțiunea A – Agricultură, silvicultură și pescuit (0111, 0112, 0113, 0116, 0119, 0121, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0141,0141, 0143, 0145, 0146, 0147, 0149, 0150, 0161, 0162, 0163, 0164, 0311, 0312, 0321, 0322)

 Secțiunea B – Industria prelucrătoare (1011, 1012, 1013, 1020, 1031, 1032, 1039, 1041, 1042, 1051, 1052, 1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089, 1091, 1106, 1107, 1721)

Ajutorul nerambursabil poate fi folosit pentru susținerea cheltuielilor angajate după 01 februarie 2020, care sunt în legătură cu activitățile / subactivitățile codului CAEN pentru care se solicită finanțarea și vizează plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar și pentru achiziționarea de echipamente, utilaje și tehnologii.

A. Măsura M1 - Microgranturile

 1. Finanțarea nerambursabilă este de 5000 de euro/beneficiar și se acordă sub formă de sumă forfetară o singură dată;
 2. Bugetul total alocat pentru microgranturi este de 50.000.000 euro;
 3. Beneficiari: microîntreprinderile, IMM-uri, PFA, întreprinderi individuale, societatea cooperativă agricolă, cooperativa agricolă, grup şi organizații de producători și întreprinderi familiale.

Principalele criterii de eligibilitate

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • au obținut o cifră de afaceri/venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 de euro, la data de 31 decembrie 2019, cu excepția IMM-urilor care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 2 – granturi pentru capital de lucru in cadrul O.U.G 61/2022;
 • aplicanții sunt înregistrați cu CUI/CIF la ANAF;
 • mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin.

B. Măsura M2 - Granturile de capital de lucru

 1. Beneficiari: IMM-uri, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și organizații de producători din domeniile de activitate agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19;
 2. Valoarea finanțării:
  a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
  b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și poate fi de maxim 120.000 euro;
 3. Bugetul total alocat măsurii este de 250.000.000 euro;
 4. Aportul propriu este de 15% din valoarea grantului solicitat.

Principalele criterii de eligibilitate

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare;
 • mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri;
 • Codul CAEN REV 2 pentru care se solicita ajutor de stat era autorizat la data de 31 decembrie 2019;
 • nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019;
 • suma totală a ajutoarelor de stat primite în cadrul temporar Covid se încadrează în plafoanele menționate de Cadru temporar COVID-19;
 • nu au solicitat ajutor de stat în cadrul măsurii 1- microgranturi în cadrul O.U.G. 61/2022;
 • aplicanții sunt înregistrați cu CUI/CIF la ANAF.

Pentru mai multe informații despre condițiile de eligibilitate sau derularea și accesarea acestor programe ne puteți suna la 031.824.15.90 sau scrieți-ne la adresa office@smart.org.ro.