• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental de finanțare a investițiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneareINACTIV 

Doriți să accesați o finanțare națională privind realizarea unei investiții într-o stațiune balneară sau balneoclimaterică din România? Detalii despre această finanțare:

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinderi mari, companiile municipale și cele cu acționariat de stat care vor să facă o investiție într-o stațiune balneară sau balneoclimaterică.

Atenție: Beneficiarii au obligația să mențină investițiile realizate cu finanțare prin Program cel puțin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obținute ca sprijin financiar potrivit legislației în domeniul ajutorului de stat.

Criterii de eligibilitate

 • microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinderi mari, companiile municipale și cele cu acționariat de stat;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi îşi desfășoară activitatea pe teritoriul localităților și arealelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localități şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi actualizările ulterioare;
 • codul CAEN pentru care solicită finanțate este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pentru o întreprindere unică, respectiv de 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost pe durata a trei exerciții financiare consecutive (anul în curs și ultimele două exerciții financiare precedente);
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 • dețin un drept asupra locației, la data depunerii cererii de finanțare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale a ajutorului de minimis (așa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuție a lucrărilor de construcții,
 • face dovada deținerii surselor de co-finanțare ale proiectului în valoare de cel puțin 50% din valoarea totala a investiției, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut din partea acționarilor sau a altor întreprinderi asociate sau credit bancar.

Ajutor financiar nerambursabil

 • finanțare nerambursabila de maxim 200.000 Euro/beneficiar;
 • intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 50%.

Domenii de activitate eligibile

Investiții în capacități turistice de alimentație publică şi cazare, precum şi a capacităților de tratament balnear și a centrelor de informare turistică.

Stațiunile balneare şi balneoclimatice eligibile

Localitățile şi arealele ce se încadrează statutului de stațiune balneară şi balneoclimatică sunt:

 1. Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin;
 2. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa;
 3. Oraşul Amara, judeţul Ialomiţa;
 4. Oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea;
 5. Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor;
 6. Staţiuniea turistică  1 Mai, judeţul Bihor;
 7. Staţiuniea turistică Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara;
 8. Zona de agreement-tratament Nicolina din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi;
 9. Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea;
 10. Băile Turda, judeţul Cluj;
 11. Satul Călacea Băi, comuna Orţişoara, judeţul Timiş;
 12. Comuna Ocna Şugatag, judeţul Maramureş;
 13. Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, şi arealul corespunzător: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun şi Olimp;
 14. Municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava;
 15. Oraşul Slănic Moldova, judeţul Bacău;
 16. Oraşul Târgu Ocna, judeţul Bacău;
 17. Oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud;
 18. Oraşul Eforie, judeţul Constanţa;
 19. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa;
 20. Oraşul Covasna, judeţul Covasna;
 21. Oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa;
 22. Oraşul Băile Tuşnad, judeţul Harghita;
 23. Oraşul Sovata, judeţul Mureş;
 24. Oraşul Slănic, judeţul Prahova;
 25. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu;
 26. Oraşul Buziaş, judeţul Timiş;
 27. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea;
 28. Comuna Moneasa, judeţul Arad;
 29. Comuna Bazna, judeţul Sibiu;
 30. Comuna Tinca, judeţul Bihor;
 31. Comuna Bala, judeţul Mehedinţi
 32. Satul Bizuşa-Băi din structura comunei Ileanda, judeţul Sălaj
 33. Satul Sărata Monteoru din structura comunei Merei, judeţul Buzău

Cheltuieli eligibile

 • Lucrări de construcție, extindere şi reabilitare de capacități turistice de alimentație publică şi cazare, precum şi a capacităților de tratament balnear;
 • Construcția, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din stațiunile balneare;
 • Achiziția de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 • Construcția, extinderea și reabilitarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora;
 • Alte obiective de investiții prin care societățile comerciale contribuie la dezvoltarea stațiunii balneare respective;
 • Cheltuieli cu achiziționarea și derularea de programe de formare și calificare profesională a lucrătorilor în unități de alimentație publică și unitățile hoteliere și  a specialiștilor în domeniul sănătății, angajați ai beneficiarului și implicați în implementarea proiectului finanțat;
 • Venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de muncă creat și ocupat de specialiști în domeniul sănătății, în urma implementării proiectului până la valoarea minimă a 12 salarii medii brute pe economie, precum şi contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare..

Cheltuieli neeligibile

Antreprenorul trebuie să asigure cel puțin 200.000 de euro din surse proprii pentru cheltuielile eligibile, să achite toate cheltuielile ne-eligibile și să suporte și toată taxa pe valoare adăugată (TVA).