fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Si eu potFINALIZAT 

CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est derulează proiectul „Şi eu pot!”, finanţat prin POSDRU, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Grupul ţintă al proiectului este format din 410 femei din regiunea de dezvoltare Sud-Est, indiferent de vârstă, categorie socială, mediu de provenienţă şi statut pe piaţa muncii, 20 angajatori (femei şi bărbaţi), 50 angajaţi ai autorităţilor publice (femei şi bărbaţi) şi 20 angajaţi în ONG-uri (femei şi bărbaţi).

Perioada de desfăşurare a proiectului: mai 2014 – septembrie 2015

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de diminuarea inegalităţilor de gen existente în societatea românească prin încurajarea (re)integrării pe piaţa forţei de muncă a 290 de femei şi prin dezvoltarea spiritului antreprenorial a 120 de femei din regiunea de dezvoltare Sud-Est.

Prin intermediul proiectului „Şi eu pot!” ne propunem să:

 1. Facilităm accesul egal la ocuparea şi promovarea în carieră a femeilor, să diminuăm stereotipurile de gen şi să sporim vizibilitatea femeilor de succes prin crearea Reţelei Regionale a Femeilor Antreprenor.
 2. Îmbunătăţim capacitatea de integrare şi progres pe piaţa muncii a femeilor, prin organizarea unor stagii de calificare în meseriile de lucrător în comerţ, baby-sitter, îngrijitori bătrâni la domiciliu (290 de participante din regiunea de dezvoltare Sud-Est). Durata unui stagiu de curs va fi de 360 ore (suportul teoretic fiind însoţit de activităţi practice, derulate la angajatori din regiune).
 3. Stimulăm dezvoltarea de activităţi antreprenoriale de către femei prin:
  • organizarea de cursuri de Competenţe Antreprenoriale (120 de participante);
  • susţinerea unor sesiuni de mentorat în cadrul cărora membrele RRFA le vor învăţa pe absolventele cursurilor de competenţe antreprenoriale cum să iniţieze şi să dezvolte o afacere;
  • derularea unei Şcoli de Afaceri ce va avea o durată de 5 zile. Vor participa 30 de absolvente ale cursurilor de antreprenoriat, selectate pe criterii de performanţă, precum şi membre ale RRFA, care le vor vorbi cursantelor despre reuşita în viaţă şi carieră;
  • oferirea de sprijin tehnic şi financiar în vederea demarării unei afaceri celor mai bune şi fezabile 3 planuri de afaceri întocmite de femeile participante la Şcoala de afaceri.
 4. Creştem gradul de conştientizare a problematicii discriminării pe criterii de gen prin organizarea a 6 seminarii la care se vor dezbate principiile egalităţii de şanse pe piaţa muncii şi importanţa principiilor incluziunii sociale. La aceste seminare vor participa membrele RRFA, angajatori, angajaţi ai autorităţilor publice, angajaţi în ONG-uri şi publicul larg.