fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

Agricultura montană în comuneFINALIZAT 

FURNIZARE MĂSURI DE CONŞTIENTIZARE CU PRIVIRE LA AGRICULTURA MONTANĂ ÎN COMUNELE COMPONENTE ALE GAL VALEA MUNTELUI

 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat furnizarea de cunoştinţe în ceea ce priveşte schemele de sprijin ale Policii Agrare Comune pentru persoanele din mediul rural, în vederea susţinerii dezvoltării afacerilor din sectoarele agricole.

 

Obiectivele specifice:

1. Creşterea abilităţilor părţilor locale interesate vizând îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii produselor locale;
2. Conştientizarea participanţilor privind problemele generale de mediu în sectoarele agicol, forestier – nelemnoase şi al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului;

 

Prin materialele prezentate în cadrul sesiunilor de conştientizare beneficiarii au acumulat cunoştinţe de bază şi specifice în domeniul agricol. Toate aceste informaţii au fost preluate după ultimele cercetări din domeniul agricol.

Proiectul s-a adresat cu prioritate:

 

 • tinerilor sub 40 ani;
 • agricultorilor cu ferme de semi-subzistență;
 • membrilor grupurilor de producători sau a altor forme asociative recunoscute conform legislației în vigoare;
 • persoanelor care au un proiect de investiții;
 • persoanelor care sunt beneficiare a măsurilor din Axele I și II PNDR;

Participanţii la evenimentul de conştientizare au beneficia de informaţii concrete şi de ultimă ora cu privire la tehnicile de lucru din domeniul agricol şi au putut asimila modalităţi de aplicare a tehnicilor moderne europene.

În desfăşurarea evenimentului au fost implicate persoane care au experienţă vastă în domeniul agricol şi sunt familiarizaţi cu practicile agricole din comunele din care fac parte beneficiarii cursurilor.

De asemenea, în efectuarea stagiilor de informare, participanţii au avut ocazia de a schimba idei cu speakerul, și-au vor prezenta afacerea personală şi li s-au oferit alternative de dezvoltare a fermelor personale.
În special furnizarea de informaţii pentru dezvoltarea afacerilor proprii a adus o valoarea adaugată proiectului în cauză.