fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză

T.O.T – Training of trainersFINALIZAT 

Obiectul şi localizarea acţiunii: formarea a 24 de tineri din Galaţi ca şi traineri

Rezultatele acţiunii: organizarea a trei faze de training – analizarea CV-urilor, evaluarea aptitudinilor participanţilor, cunoştinţe teoretice oferite şi ultima fază în care participanţii care au urmat cursurile de formare au organizat la rândul lor un training

Rolul jucat de organizaţie: SMART a coordonat proiectul şi a implementat activităţile

Finanţator: ANSIT – Agenţia Naţională de Sprijinire a Iniţiativelor Tinerilor din România.