fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză

Start la calificareFINALIZAT 

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

 

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

 

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

 

Grupul ţintă al proiectului este format din 1500 angajaţi ai service-urilor auto, ai companiilor producatoare de mobilier şi ai firmelor de construcţii (din care minim 40% necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare) interesaţi să se califice/ recalifice în ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, provenind din toate regiunile de dezvoltare ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

 

Se desfasoara in perioada aprilie 2014- octombrie 2015 si este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară numărul 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la formare profesională continua” şi implementat de către Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART în parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi SC POLICOLOR SA.

Grupul ţintă al proiectului este format din 1500 angajaţi ai service-urilor auto, ai companiilor producatoare de mobilier şi ai firmelor de construcţii (din care minim 40% necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare) interesaţi să se califice/ recalifice în ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, provenind din toate regiunile de dezvoltare ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

 

PROIECTUL “START LA CALIFICARE VOPSITORILOR DIN TOATĂ ŢARA!”

Se desfasoara in perioada aprilie 2014- octombrie 2015 si este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară numărul 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la formare profesională continua” şi implementat de către Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART în parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi SC POLICOLOR SA.

Grupul ţintă al proiectului este format din 1500 angajaţi ai service-urilor auto, ai companiilor producatoare de mobilier şi ai firmelor de construcţii (din care minim 40% necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare) interesaţi să se califice/ recalifice în ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, provenind din toate regiunile de dezvoltare ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

 

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

Grupul ţintă al proiectului este format din 1500 angajaţi ai service-urilor auto, ai companiilor producatoare de mobilier şi ai firmelor de construcţii (din care minim 40% necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare) interesaţi să se califice/ recalifice în ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, provenind din toate regiunile de dezvoltare ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

Se desfasoara in perioada aprilie 2014- octombrie 2015 si este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară numărul 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la formare profesională continua” şi implementat de către Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART în parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi SC POLICOLOR SA.

Grupul ţintă al proiectului este format din 1500 angajaţi ai service-urilor auto, ai companiilor producatoare de mobilier şi ai firmelor de construcţii (din care minim 40% necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare) interesaţi să se califice/ recalifice în ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, provenind din toate regiunile de dezvoltare ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

PROIECTUL “START LA CALIFICARE VOPSITORILOR DIN TOATĂ ŢARA!”

Se desfasoara in perioada aprilie 2014- octombrie 2015 si este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară numărul 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la formare profesională continua” şi implementat de către Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART în parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi SC POLICOLOR SA.

Grupul ţintă al proiectului este format din 1500 angajaţi ai service-urilor auto, ai companiilor producatoare de mobilier şi ai firmelor de construcţii (din care minim 40% necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare) interesaţi să se califice/ recalifice în ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, provenind din toate regiunile de dezvoltare ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.

 

PROIECTUL “START LA CALIFICARE VOPSITORILOR DIN TOATĂ ŢARA!”

Se desfasoara in perioada aprilie 2014- octombrie 2015 si este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară numărul 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la formare profesională continua” şi implementat de către Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART în parteneriat cu Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi SC POLICOLOR SA.

Grupul ţintă al proiectului este format din 1500 angajaţi ai service-urilor auto, ai companiilor producatoare de mobilier şi ai firmelor de construcţii (din care minim 40% necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare) interesaţi să se califice/ recalifice în ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor, provenind din toate regiunile de dezvoltare ale României, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare pentru 1500 de angajaţi, prin îmbunătătirea accesului şi participării acestora la programe de calificare/ recalificare. Obiectivul vizează îmbunatatirea accesului şi participării angajaţilor din industria refinish-ului auto, producerii de mobilier şi construcţii la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea acestora, prin intermediul a 14 Centre Zonale de Calificare, a căror activitate va fi orientată spre dezvoltarea capitalului uman cu responsabilităţi în aplicarea lacurilor şi vopselelor, precum şi spre creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii firmelor angajatoare.

Creşterea gradului de informare al angajatorilor cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a angajaţilor cu responsabilităţi în aplicarea vopselelor şi lacurilor prin implementarea unei campanii naţionale de informare cu privire la posibilităţile de calificare/recalificare.

Facilitarea participării angajaţilor la formare profesională continuă (FPC) prin încheierea a minim 100 de parteneriate între entitatea proiectului (Solicitant, Partener 1 şi Partener 2) şi companiile în cadrul cărora activează membrii grupului ţintă.

Dezvoltarea capacităţii de furnizare a programelor de FPC flexibile şi relevante pentru piaţa muncii prin autorizarea ANC a solicitantului şi a partenerilor săi în vederea furnizării cursurilor de calificare „Tinichigiu vopsitor auto”, „Vopsitor industrial” şi „Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor”

Creşterea calităţii şi productivităţii muncii, a gradului de calificare a angajaţilor din domeniul refinish-ului auto, industria mobilei şi constructii prin implementarea a 60 de stagii de calificare pentru ocupaţiile Tinichigiu vopsitor auto, Vopsitor industrial, Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor la care vor participa 1500 persoane, din care minim 1350 vor fi certificate ANC.