• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală (SOLVENET)FINALIZAT 

Obiectivul general: Creșterea capacității organizațiilor societății civile pentru a-și îmbunătăți rolul în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor publice de dezvoltare regională și locală.

Obiective specifice: 

• Crearea unei rețele de organizații ale societății civile din România, Ucraina, Armenia și Republica Moldova, care va sprijini și facilita implicarea civică.

• Crearea și activarea unor noi unelte de implicare civică.

• Creșterea cooperării dintre societatea civilă și administrația publică în procesul de luare a deciziilor.

• Stimularea participării mediului de afaceri la dezvoltarea politicilor regionale și locale și crearea de parteneriate public – privat.

Grupuri țintă:

• Organizații nongovernmentale din patru țări: România, Republica Moldova, Ucraina și Armenia.

• Administrații publice locale care reprezintă ordonatori de credite din cele patru țări: prefecturi, consilii locale și regionale, primării.

• Mediul de afaceri din cele patru țări (50 antreprenori din IMM-uri).

Echipa proiectului:

România, Centrul de Dezvoltare SMART • www.smart.org.ro

România, Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos” • www.actedj.ro

Ucraina, Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană Euroregiunea “Dunărea de Jos”

Republica Moldova, Institutul de Politici Publice • www.ipp.md

Armenia, ONG-ul Integrare Europeană • www.europeanintegration.am

Organizații asociate: Direcția Generală de Activități Economice Externe și Integrare Europeană a Regiunii Odesa, Ucraina; Fondul Regional pentru Sprijinul Antreprenoriatului din Regiunea Odesa, Ucraina; Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România.

Metoda SMART de Politici Publice a fost fondată și dezvoltată de Radu Oprea, Masterat în Politici Publice la Universitatea Pepperdine SUA, Dr. Universitatea Dunărea de Jos Romania. Servicii de cercetare au fost realizate de Megan Johnson și Jordan Sandler, masteranzi în politici publice la Universitatea 12 Pepperdine SUA.