• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

CA TINE – competenţe antreprenoriale pentru tinerii din regiunea sud-estFINALIZAT 

Obiectivul general al proiectul îl constituie creşterea gradului de adaptabilitate şi flexibilitate al forţei de muncă tinere ocupată în cadrul IMM-urilor, a tinerilor antreprenori şi viitori antreprenori, la mediul economic în schimbare şi la provocările globalizării prin dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor acestora în vederea îmbunătăţirii nivelului de cunoaştere şi aplicabilitate al culturii antreprenoriale şi prin diversificarea şi dezvoltarea de servicii de formare profesională competitive şi performante.

Acest obiectiv a fost atins prin: determinarea nivelului de dezvoltare al antreprenoriatului şi al sectorului IMM în concordanţă cu tendinţele economice din regiunea de S-E; formarea unei atitudini pozitive la nivelul grupului ţintă în ceea ce priveşte importanţa şi beneficiile culturii antreprenoriale din perspectiva dezvoltării durabile socio-economice a regiunii de Sud-Est; creşterea numărului de afaceri iniţiate de tineri şi îmbunătăţirea nivelului de dezvoltare, adaptabilitate şi flexibilitate al resursei umane din cadrul IMM-urilor şi al tinerilor antreprenori şi tinerilor potenţiali antreprenori din regiunea ţintă; organizarea unor sesiuni de informare cu scopul facilitării accesului la informaţie calificată, shimb de bune practici şi experienţe în contextul integrării în Uniunea Europeană; dezvoltarea competenţelor personale, manageriale şi antreprenoriale ale tinerilor din regiune printr-o serie de stagii de formare în domeniile managementului proiectelor, resurselor umane şi organizaţiei (manager-inovare); atragerea unui număr egal de femei şi bărbaţi atât din mediul rural cât şi din cel urban în procesul de învăţare şi dobândire de noi competenţe şi abilităţi, cu scopul asigurării unei bune reprezentativităţi din punct de vedere economic şi uman la nivelul întregii regiuni.

Finanţator: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

In luna Mai, 2011 acest proiect a luat sfarsit urmand ca activitatile organizatiei in acest sens sa continue. Impactul pozitiv avut in urma implementarii ne-a determinat pe parcurs sa dezvoltam un departament de formare profesionala formala si non-formala si sa oferim aceste servicii in zona Sud-Est a Romaniei.

PUBLICATII

Consultati documentul aici >>> RAPORT DE CERCETARE