• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Dinamic

proiect-dinamic

Integrated Development of Work Alternatives and Incorporation of Employment and Professional Skills

SMART Development Center in partnership with NEWINFO COMPANY and NAVEXIM CADASTER implement from April 2014 to June 2015 the project DINAMIC – “Integrated Development of Work Alternatives and Incorporation of Employment and Professional Skills”, ID SOPHRD/128/5.1/G/132834. We aim to facilitate labor market integration for 225 people in Galati county, both rural and urban as follows:
 • 20 people who left school early;
 • 40 people in search of a job;
 • 50 inactive people;
 • 50 long-term unemployed;
 • 20 unemployed over 45 years old;
 • 20 young unemployed;
 • 25 long-term unemployed young people.
Professional Advice. These services are for people who want to find a job. We provide information concerning: the retraining benefits, the resume elaboration, techniques to find a job.   1.Consultancy to start a business and facilitating access to European or state budget grants. 2. Improvement of professional skills through training/retraining a number of 185 residents from Galati. The following training activities will be organized: free training programs for:
 • Cadaster Technician;
 • Construction worker;
 • Hairdresser–manicurist–pedicurist;
 • Tinsmith auto-painter;
 • Beautician;
 • Masseur;
 • Entrepreneurial Skills.
The project DINAMIC – “Integrated Development of Work Alternatives and Incorporation of Employment and Professional Skills” is co-funded by European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013 “Invest in people!”, Priority Axis 5: “Promoting active employment measures”, Key Area of Intervention 5.1: “Developing and implementing active employment measures”. Contact: Madalina POPESCU E-mail: madalina.popescu@smart.org.ro

PUBLICATIONS

DinamicFINALIZAT 

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART în calitate de beneficiar împreună cu partenerii S.C. NEWINFO COMPANY S.R.L. și S.C. NAVEXIM CADASTRU S.R.L. organizeaza in perioada aprilie 2014 – iunie 2015 proiectul DINAMIC – “Dezvoltare INtegrată a Alternativelor de Muncă și Încorporare a Competențelor profesionale” ID POSDRU/128/5.1/G/132834.

Pe parcursul desfășurării proiectuluiurmărim facilitarea integrării pe piața muncii a unui număr de 225 de persoane din judetul Galati, mediul rural si urban:

 • 20 persoane care au parasit timpuriu scoala;
 • 40 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca;
 • 50 persoane inactive;
 • 50 someri de lunga durata;
 • 20 someri peste 45 de ani;
 • 20 someri tineri;
 • 25 someri de lunga durata tineri.

Consiliere profesionala. Aceste servicii sunt destinate persoanelor care doresc să ȋși găsească un loc de muncă. Punem la dispoziția persoanelor interesate, informații cu privire la: avantajele reconversiei profesionale, modalități de ȋntocmire a unui CV, tehnici de căutare a unui loc de muncă, etc.;
    1.    Consultanță în vederea demarării unei afaceri și facilitarea accesului acestora la fondurile nerambursabile europene sau de la bugetul de stat;
    2.    Formare profesională și îmbunătățirea competențelor profesionale prin calificarea/recalificarea unui număr de 185 de persoane cu reședința în județul Galați. Se vor organiza următoarele activități de formare profesională:
Principalele cursuri pe care le vom oferi, gratuit, sunt:
–       Tehnician cadastru;
–       Lucrător în construcții;
–       Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist;
–       Tinichigiu-vopsitor auto;
–       Cosmetician;
–       Tehnician maseur;
–       Competențe antreprenoriale.
Proiectul DINAMIC – “Dezvoltare INtegrata a Alternativelor de Muncă si Încorporare a Competențelor profesionale este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni!”, din cadrul Axei prioritare 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.1: Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare.

Contact

Email: office@smart.org.ro
Tel: 0336 10 11 77 / 0736 620 623
Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART
Str. Traian, nr. 164, bl. A12, parter

PUBLICATII