• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

La un pas de tineFINALIZAT 

Proiectul “La un Pas de Tine” a avut ca scop facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca din regiunea de sud-est din mediul rural prin dezvoltarea si aplicarea unui concept inovator integrat – Centrul mobil de ocupare si formare profesionala in domenii non-agricole – care a condus la valorificarea oportunitatilor de ocupare existente pe piata muncii din regiunea sud-est, cat si la crearea de noi oportunitati de ocupare pentru 240 de persoane din mediul rural.

Finantator: POS DRU, Axa Prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 5.2. „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”.

SCOP

Prin acest proiect ne-am propus facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor din mediul rural prin dezvoltarea si aplicarea unui concept inovator integrat – Centrul mobil de ocupare si formare profesionala in domenii non–agricole – care a condus la valorificarea oportunitatilor de ocupare existente pe piata muncii din regiunea sud–est, cat si la crearea de noi oportunitati de ocupare.

Obiective specifice:

‣ Crearea unei atitudini pozitive, flexibile si deschise fata de munca si fata de antreprenoriat, prin implementarea unei campanii de informare, constientizare si promovare;

‣ Dezvoltarea si implementarea unui program integrat de informare, consiliere, asistenta si formare profesionala, pus la dispozitia grupului tinta sub forma Centrului mobil de ocupare si formare profesionala in domenii non-agricole;

‣ Furnizarea de servicii de informare, consiliere si asistenta in vederea angajarii grupului tinta in domenii non-agricole, initierii de afaceri in mediul rural, precum si pentru accesarea si utilizarea finantarilor nerambursabile pentru un numar de 200 de persoane din mediul rural;

‣ imbunatatirea competentelor antreprenoriale si de utilizare TIC pentru 130 de persoane din mediul rural, prin facilitarea accesului la programe de formare profesionala;

‣ Valorificarea superioara a potentialului uman, prin cresterea numarului de initiative de afaceri – minimum 10 firme vor fi create in cadrul proiectului de catre membrii grupului tinta.

PUBLICATII