• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Piața muncii de la A LA Z (PMAZ)FINALIZAT 

Centrul de Dezvoltare SMART, in parteneriat cu Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Galati si Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Regiunea de Sud-Est, au implementat proiectul Piata Muncii de la A la Z, finatator POS DRU, Axa prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de interventie 5.1 “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.

Scopul proiectului consta in facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor persoanelor in cautarea unui loc de munca si a somerilor din regiunea S-E, prin dezvoltarea si promovarea unui sistem inovator integrat de interrelationare intre cererea si oferta pietei fortei de munca din regiune.

Actiunile din cadrul proiectului au cuprins si s-au derulat prin:

 • Promovare directa. In cadrul acestei activitati au fost implicati 12 agenti de promovare care s-au deplasat pe teren in resedinte/orase/comune din regiunea S-E cu relevanta din punct de vedere al somajului, pentru promovarea activitatilor di cadrul proiectului (seminarii informative, caravana, statie de lucru etc.)
 • Organizarea a 6 seminarii informative. Au fost alese 6 locatii diferite din cadrul regiunii S-E, locatii cu relevanta din punct de vedere al ratei somajului (de exemplu Galati si Braila). In cadrul seminariilor au fost prezentate obiectivele propuse si serviciilor care vor fi furnizate; au fost culese, de asemenea, si informatii directe cu privire la situatia grupului tinta si a pietei muncii din arealul respectiv. La seminariile informative au participat atat persoane incadrate in grupul tinta (36 de persoane), cat si potentiali angajatori si/sau reprezentanti ai organizatiilor cu activitate relevanta in domeniul pietei muncii, din regiune.
 • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala si de grup prin organizarea si implementarea Caravanei ”Piata Muncii – De la A la Z”. A fost implementat un program itinerant de consiliere pentru persoane in cautarea unui loc de munca si pentru someri, in 12 localitati din regiunea S-E. In cadrul acestui program persoanelor participante li s-au furnizat urmatoarele servicii: informare cu privire la piata muncii; stabilirea traseului profesional; evaluarea si autoevaluarea personalitatii persoanelor din grupul tinta in vederea orientarii profesionale; dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine. Caravana a fost itinerata pe o perioada de 48 de zile, cate 4 zile pentru fiecare localitate. In cadrul caravanei au fost consiliate 96 de persoane.
 • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala si de grup prin realizarea Ghidului ”Piata Muncii – De la A la Z”. Scopul acestei activitati a fost crearea unui ghid care va furniza informatii utile tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau in somaj. Ghidul cuprinde informatii, precum: opisul documentelor necesare pentru inscrierea la somaj, cuantumul indemnizatiei de somaj, facilitati de formare si domenii pentru care se organizeaza cursuri pentru someri, sumar legislativ etc. Ghidul va fi realizat in 2000 de exemplare va fi distribuit catre persoanele din grupul tinta si catre angajatori, organizatii si institutii cu activitate relevanta in domeniul pietei muncii.
 • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala si de grup prin realizarea Centrului Pilot ”Statie de Lucru – IT”. Scopul activitatii a fost de a realiza un centru pilot de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare, prin punerea la dispozitia grupului tinta a unui centru pilot in care acestea vor beneficia de cate un calculator, de conexiune la Internet si de consultanta de specialitate pentru cautarea unui loc de munca (aplicarea pe site-uri specializate de cautare a unui loc de munca, ex. Best Jobs sau e-Jobs), pentru realizarea CV-ului in format electronic (in limba romana si engleza), precum si alte servicii necesare unei persoane aflata in cautarea unui loc de munca, prin utilizarea serviciilor puse la dispozitie prin intermediul Internetului.
 • Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala individuala si de grup prin realizarea portalului ”Piata Muncii – de la A la Z”. Scopul acestuia este de a furniza informatii si servicii complete membrilor grupului tinta. Activitatea a inclus realizarea structurii si designului grafic, introducerea informatiilor, testarea portalului, administrarea acestuia, precum si oferirea de servicii online pentru grupul tinta. In cadrul portalului firmele initiate prin intermediul proiectului au fost promovate si asistate din punct de vedere al dezvoltarii pe perioada implementarii proiectului si pe o perioada de pana la 12 luni, dupa finalizarea acestuia.
 • Furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. Scopul activitatii a fost de a furniza servicii de pregatire profesionala si personala pentru membrii grupului tinta, prin incurajarea acestora de a initia propriile afaceri participand la cursul de dezvoltare antreprenoriala si la procesul de consiliere

Proiectul “Piata Muncii – De la A la Z” urmareste cresterea ratei de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a somerilor din Regiunea S-E, prin dezvoltarea si promovarea unui program inovator itinerant si integrat, in vederea facilitarii accesului la ocupare si al integrarii durabile pe o piata a muncii flexibila si inclusiva.

Grupul tinta este compus din minim 265 de persoane in cautarea unui loc de munca si someri din regiunea S-E, care au participat la activitati de orientare, consiliere si mediere privind cautarea unui loc de munca, initierea unei afaceri si participarea in cadrul unor programe de pregatire profesionala, asigurand reconversia si flexibilitatea acestora pe piata muncii. Membrii grupului tinta au fost selectati in functie de gradul de interes, disponibilitatea acestora si incadrarea intr-una dintre categoriile grupului tinta.

 • Formarea unei atitudini pozitive si flexibile in ceea ce priveste munca pentru 265 de persoane incadrate in grupul tinta;
 • Armonizarea ofertei cu cererea pe piata muncii regionala, prin oferirea unor serii de servicii integrate, avand la baza tehnologia informatiei(baze de date cu persoane in cautarea unui loc de munca si someri, baze de date cu angajatori; un serviciu online de informare, consiliere si promovare a persoanelor care isi vor initia propria afacere);
 • Sustinerea cresterii numarului de initiative antreprenoriale si incurajarea dezvoltarii spiritului antreprenorial, prin formarea a 84 de persoane si sprijinirea initierii a 20 afaceri.

PUBLICATII