• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

Rural Activ

Rural Activ was a project dedicated to people in rural areas with entrepreneurial potential who wanted to develop non-agricultural business.

The project was implemented by SC RomActiv Business Consulting SRL ( www.romactiv.ro ), in partnership with Young Entrepreneurs in Romania (www.ptir.ro), SMART Development Center (www.smart.org.ro) and Europroject Center of Consulting Center and Project Management Association (www.europroject.org.ro).

Rural Activ was co-funded by the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007 – 2013, “Invest in people!”, with the financing contract SOP HRD/83/5.2/S/58176.

The aim was targeting rural people with entrepreneurial potential to start small business in non-agricultural areas.

The project implementation period was from December 2010 to November 2012.

Specific objectives:

 • Increasing interest and awareness of entrepreneurial culture, particularly for the inactive and those looking for a job.
 • Motivating and mobilizing people from rural areas in the initiation and development of business in non-agricultural sectors, including information on available funding opportunities for this type of business, in seminar organized in micro-regional level.
 • Assistance in start-up business and development of non-agricultural sectors or related to agriculture and support services for accessing and using microcredits and grants offered by advisory centers nationwide.
 • Development of managerial skills of people with entrepreneurial potential who will participate in entrepreneurial skills training program.

  The target group consisted of people living in rural areas wishing to start a non-agricultural business and entrepreneurs who already own a company and want to develop it with European Funds.  

The project targeted at least 2000 people in rural areas, of which:

 • 800 managers , self-employees, management personnel of entreprises, especially micro-entreprises and SMEs.
 • 500 people working in subsistence agriculture who received counseling in moving towards more profitable agriculture-related activities.
 • 200 people looking for a job, graduates who are looking for a stable source of income.
 • 400 inactive people, homemakers, students in terminal year.
 • 100 employees interested in entrepreneurial environment, wishing to start their own business.

Implementation area

The project targeted rural localities of 23 counties of the 8 regions. The target group were asked to contact the nearest advice center.

 • Bucarest Office: Ilfov, Prahova, Calarasi Counties
 • Oradea Office: Bihor County
 • Baia Mare Office: Maramures, Satu-Mare Counties
 • Cluj-Napoca Office: Cluj, Salaj Counties
 • Arad Office: Arad County
 • Tirgu Mures Office: Mures, Bistrita Nasaud Counties
 • Bacau Office: Bacau, Neamt counties
 • Targoviste Office: Dambovita, Teleorman Counties
 • Slatina Office: Olt, Dolj, Valcea, Arges Counties
 • Galati Office: Buzau, Galati, Vrancea, Braila counties

If you live in rural areas and want to grow a non-agricultural business, do not hesitate to contact us!

Rural ActivFINALIZAT 

Rural Activ a fost un proiect dedicat persoanelor cu potenţial antreprenorial din mediul rural care au vrut să dezvolte afaceri în domenii non-agriole.

Proiectul a fost implementat de SC RomActiv Business Consulting SRL (www.romactiv.ro), în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (www.ptir.ro), Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART (www.smart.org.ro) şi Asociaţia Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor Europroject (www.europroject.org.ro)

Rural Activ a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!”, având Contractul de finanţare POSDRU/83/5.2/S/58176.

Proiectul a vizat orientarea persoanelor din mediul rural cu potenţial antreprenorial spre demararea unor mici afaceri în domenii non-agricole, generatoare de venituri alternative.

Durata de implementare a proiectului a fost de 2 ani: decembrie 2010 – noiembrie 2012.

Obiective specifice

 • creşterea gradului de interes şi conştientizare faţă de cultura antreprenorială, în special a persoanelor inactive şi a celor în căutarea unui loc de muncă;
 • motivarea şi mobilizarea persoanelor din mediul rural în iniţierea şi dezvoltarea de afaceri în sectoare non-agricole, inclusiv prin informarea asupra oportunităţilor de finanţare disponibile pentru acest tip de afaceri, în cadrul unor seminarii organizate la nivel microregional;
 • consilierea şi asistarea în domeniul demarării şi dezvoltării afacerilor în sectoare non-agricole sau conexe agriculturii şi servicii suport pentru accesarea şi utilizarea microcreditelor şi a fondurilor nerambursabile oferite în cadrul Centrelor de consultanţă cu acoperire naţională;
 • dezvoltarea abilităţilor manageriale ale persoanelor cu potenţial antreprenorial care vor participa la cursuri de competenţe antreprenoriale.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din persoane care locuiesc în mediul rural şi doresc să demareze o afacere non-agricolă şi din întreprinzători care au deja propria firma şi vor să o dezvolte cu fonduri europene.

Proiectul a vizat un număr de cel puţin 2.000 de persoane din mediul rural, dintre care:

 • 800 de persoane care administrau afaceri în momentul respectiv , persoane care desfăşurau activităţi independente, personal de conducere din întreprinderi, mai ales din micro-întreprinderi şi IMM-uri, personal de conducere de mici dimensiuni sau aflate la început de drum;
 • 500 de persoane implicate în agricultura de subzistenţă care au beneficiat de consiliere în vederea orientării spre activităţi conexe agriculturii, mai profitabile şi care să genere venituri alternative;
 • 200 de persoane în căutarea unui loc de muncă, tineri care au terminat şcoala şi care îşi cautau o sursă stabilă de venit,
 • 400 de persoane inactive, persoane casnice, elevi şi studenţi în an terminal;
 • 100 de angajaţi interesaţi de mediul antreprenorial, care doreau să-şi deschidă propria lor firmă.

Aria de implementare

Proiectul a vizat populația rurală din localități aflate pe teritoriile a 23 județe, din cele 8 regiuni ale ţării. Persoanele din grupul țintă au fost rugate să contacteze Centrul de consultanță cel mai apropiat:

Birou București: judeţele Ilfov, Prahova, Călăraşi,
Birou Oradea: judeţul Bihor
Birou Baia Mare: judeţele Maramureş, Satu-Mare,
Birou Cluj-Napoca: judeţele Cluj, Sălaj
Birou Arad: judeţul Arad
Birou Tîrgu Mureș: judeţele Mureş, Bistriţa Nasăud
Birou Bacău: judeţele Bacău, Neamţ
Birou Târgoviște: judeţele Dâmboviţa, Teleorman
Birou Slatina: judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Argeş
Birou Galaţi: judeţele Buzău, Galaţi, Vrancea, Brăila
Centrul de dezvoltare SMART a gestionat activitatile din judetele: Buzău, Galaţi, Vrancea, Brăila.

Dacă locuiţi în mediul rural şi doriţi să vă dezvoltaţi o afacere non-agricolă nu ezitaţi să ne contactaţi!