fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză

Modernizare infrastructura IT în cadrul Asociației “CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART”FINALIZAT 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiectului “Modernizare infrastructura IT în cadrul Asociației “Centrul de Dezvoltare SMART”

SMIS 40429

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri‐ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României