• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
NAȚIONAL - START-UP NATION

NAȚIONAL – START-UP NATIONACTIV 

START-UP NATION ROMANIA 2024*

DESCHIDEREA APELULUI DE PROIECTE NU A FOST STABILITĂ

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Tinerilor sub 30 de ani (doar pilonul I), respectiv tinerilor peste 30 de ani, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și celor inactive, precum persoanelor din grupurile dezavantajate pe piața muncii, care intenționează înființarea unor întreprinderi noi. 

FINANȚARE

Alocarea totală a apelului de proiecte este de 446.185.295 euro, din care:

 • Pilonul I Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor sub 30 de ani – 295.750.000 euro (5.250 de întreprinderi estimate);
 • Pilonul II Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă enumerate mai jos – 435.295 euro (2.500 de întreprinderi estimate).

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este de maxim 250.000 lei/ beneficiar.

Ajutorul de minimis reprezintă maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile,  diferența de 10% reprezentând cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI

În cadrul Pilonului I – Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor:

 • sunt eligibili tinerii sub 30 de ani indiferent de statutul pe piața muncii, inclusiv persoanele reîntoarse din străinătate;
 • se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale* pentru un număr estimat de 25.000 de persoane fizice eligibile.

În cadrul Pilonului II – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă:

 • sunt eligibili tinerii cu vârsta de peste 30 de ani, șomerii, persoanele inactive, cele aflate în căutarea unui loc de muncă, sau care fac parte din grupurile dezavantajate pe piața muncii care au domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate;
 • se are în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale* pentru un număr estimat de 4.600 de persoane fizice eligibile.

* Furnizorii autorizați de cursuri de antreprenoriat vor fi selectați; lista furnizorilor eligibili va fi publicată pe site-ul finanțatorului.

Pentru a beneficia de sprijin întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • sunt înființate de către persoane din grupul țintă eligibil;
 • sunt înregistrate în baza Legii 31/ 1990 sau în baza OUG nr. 6/ 2011;
 • se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii;
 • au sediul social și implementează afacerea în regiunea de dezvoltare în care are domiciliul persoana fizică eligibilă în proiect;
 • în cadrul acestora se creează cel puțin 2 locuri de muncă care vor fi menținute ocupate pentru cel puțin 24 de luni de la finalizarea implementării proiectului.

Acțiunile/ părțile sociale nu vor fi înstrăinate pe perioada implementării sau a sustenabilității afacerii.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

Lista cheltuielilor eligibile nu a fost stabilită.

DURATA MAXIMA DE IMPLEMENTARE

Durata de implementare și perioada de sustenabilitate/ durabilitate nu au fost stabilite.

CRITERII DE SELECȚIE/ DEPARTAJARE

Informațiile nu au fost stabilite, până la acest moment.

* Informațiile au fost culese în baza proiectului de OUG privind aprobarea și implementarea Programului, publicat la 23.04.2024.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.