• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
PR V – Infrastructură verde în regiunea Vest

VEST (Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Timiș) – Infrastructură verdeACTIV 

PROGRAMUL REGIONAL VEST

DESCHIDEREA CERERII DE PROIECTE: ESTIMAT AUGUST 2023

OBIECTIVUL INVESTIȚIEI

Obiectivul apelului de proiecte este creșterea accesului populației la ecosisteme sănătoase prin crearea de noi spații verzi în zone dens populate din intravilanul localităților urbane.

VALOAREA AJUTORULUI FINANCIAR

Valoarea eligibilă a proiectului este cuprinsă între 250.000 euro – 2.500.000 euro.

Contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv din suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 39,9 milioane euro.

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de implementare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maxim 24 de luni și nu poate depăși 31.12.2029.

Perioada de durabilitate a proiectului este de 5 ani, de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibil/ eligibili, solicitantul finanțării/ partenerii, dacă este cazul, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Se încadrează în categoria solicitanților eligibili:
  • Autorități publice locale: Unități Administrativ Teritoriale (UAT) din Regiunea Vest: UAT municipii reședință de județ, UAT municipii și UAT orașe;
  • Parteneriate între UAT municipii reședință de județ, municipii sau orașe din Regiunea Vest, obligatoriu în calitate de lider de parteneriat, și UAT județ, în calitate de membru.
 • Are capacitatea de a asigura contribuția proprie, finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.
 • Nu au obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimele 12 luni și până la data semnării contractului de finanțare.
 • Depun un proiect eligibil pentru această investiție:
  • corelat cu obiectivul apelului de proiecte și care propune investiții specifice: reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe degradate/ dezafectate /abandonate/ neutilizate/ neîntreținute în scopul transformării acestora în spații verzi pentru comunitate;
 • inclus in lista de proiecte prioritare din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană sau corespunde Planului de măsuri din cadrul Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului.

Nu sunt eligibile proiectele care propun investiții asupra spațiilor verzi existente, incluse în Registrul local al spațiilor verzi, indiferent de natura lucrărilor.

Cele 42 de municipii și orașe din regiune vor beneficia de o anvelopă financiară comună, fără alocări predefinite, intrând într-un proces de selecție a proiectelor în sistem competitiv, care va fi condiționat de prezentarea de proiecte integrate.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

În cadrul acestui apel de proiecte se finanțează următoarele tipuri de activități:

 • Lucrări de pregătire teren: igienizare teren, inclusiv demolarea clădirilor care nu aparțin patrimoniului cultural, aflate în stare avansată de degradare și situate pe amplasamentul spațiilor verzi propuse; nivelare și modelare teren;
 • Realizarea de plantări de: plante autohtone perene; puieți și arbori maturi, în funcție de specificul zonei;
 • Amenajări de straturi ecologice urbane: plantări de specii caracteristice cursurilor de ape, specii ierboase, specii perene cu înflorire succesivă, masive de arbuști și arbuști fructiferi, arbori fructiferi, arbori de talia I, II și III etc.;
 • Realizarea de soluții naturale de colectare a apelor pluviale și utilizare a acestora la întreținerea spațiilor verzi, coroborat cu folosirea de plante care se dezvoltă cu acest tip de întreținere și alte soluții bazate pe utilizarea cadrului natural;
 • Lucrări de ameliorare a solului: fertilizare organică, amendamente cu produse naturale, administrare de micorize pentru activare biologică a substratului
 • În cadrul proiectelor care includ realizare de spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă: amenajări minimale aferente suprafețelor acvatice urbane pentru conservarea ecosistemelor și pentru activități de recreere, ca de ex. pontoane, etc;
 • Măsuri de accesibilitate ușoară și independentă pentru persoanele cu cerințe de mobilitate speciale;
 • Elemente de amenajare, echipare și dotare a spațiilor verzi: alei, piste, mobilier urban, facilități pentru recreere, dotări pentru protecția biodiversității;
 • Măsuri conexe de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului (intervenții complementare: sisteme de supraveghere video, sisteme de irigații, iluminat, Wi-Fi, etc);
 • Achiziția de teren în vederea reconversiei în spații verzi nou create prin proiect – maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

*Informații elaborate în baza Ghidului specific în forma draft/ consultare publică.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.