fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

FormintegFINALIZAT 

Proiect implementat la initiativa AJOFM Galati in parteneriat cu Centrul de Dezvoltare SMART a aparut ca solutie la o necesitate stringenta locala. După cum se ştie judeţul Galaţi în trecut a fost considerat al patrulea centru industrial din România, având ca ramuri industria şi construcţiile.

Astăzi, datorită faptului că aceste ramuri sunt în regres, posturile de muncă fiind restructurate, calificările respective au rămas fără aplicare pe piaţa actuală a locurilor de muncă, rezultând astfel creşterea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Ideea proiectului a apărut ca răspuns la necesitatea creării unor măsuri integrate pentru a aborda şi a preveni creşterea numărului de şomeri, prin facilitarea reintegrării acestora pe piaţa muncii. Prin acest proiect urmărim adoptarea măsurilor integrate de informare şi consiliere, evaluare de competenţe, formare profesională pentru sectoarele cu potenţial în obţinerea unui loc de muncă actuale şi previzionate, asistenţă în planificarea carierei şi mediere, precum şi asistenţa şi consilierea pentru înfiinţarea unei activităţi independente.

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea capacităţii de ocupare a şomerilor de lungă durată din judeţul Galaţi prin formarea de competenţe profesionale specifice, necesare pe piaţa muncii,de actualitate, adaptate la nevoile pieţei prin calificări, pentru asigurarea integrării şi reintegrării pe piaţa muncii.

Obiective specifice

 • individualizarea necesarului profesional pentru a dezvolta sectoarele serviciilor, alimentaţiei şi agriculturii
 • orientarea şi consilierea profesională în vederea elaborării unui program formativ personalizat
 • formare profesională axată pe nevoile specifice fiecărui candidat
 • asistenţă în demararea unei activităţi independente
 • asistenţă în plasarea pe piaţa muncii prin organizarea bursei locurilor de muncă

Scopul proiectului este de a facilita corelarea între aptitudinile individuale, educaţia, potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii.

Măsurile cu caracter activ inovativ şi flexibil, luate în cadrul acestui proiect, au asigurat motivarea persoanelor descurajate şi inactive şi au crescut gradul de dezvoltare personală a grupului ţintă prin sprijinirea în depăşirea dificultăţilor pe care aceste persoane le întâlnesc în momentul integrării/reintegrării pe o piaţă a muncii din ce în ce mai exigentă.

Rezultate ale implementarii proiectului:

 • consilierea şi orientarea profesională a 400 de persoane aflate în căutarea unui loc de munca
 • certificarea prin programe de formare profesională a 240 de şomeri de lungă durată cu vârste cuprinse între 25 de ani şi 45 de ani (100 de femei şi 140 de bărbaţi)
 • angajarea a 24 de persoane dintre cei certificaţi prin programul de formare profesională
 • consultanţă şi asistenţă în demararea unei activităţi independente, în urma certificării prin programul de formare profesională, a 12 persoane