fbpx
  • Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 0336 101177
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
  • Română
  • Engleză

StartUp RomâniaFINALIZAT 

Proiect: „StartUp România”
Finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului
Beneficiar: Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Partener: Centrul de Dezvoltare SMART
Valoarea proiectului: 26. 721 lei

Perioada de implementare a proiectului: 29 iulie – 15 noiembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului:
Proiectul ”Start-Up România” a avut ca obiectiv general stimularea activităţii economice a tinerilor prin implementarea unei campanii de promovare a măsurilor de sprijin în domeniul antreprenorial (sprijin financiar nerambursabil, sprijin de natură legislativă, fiscală, educațională și/sau acces gratuit la servicii suport de dezvoltare a afacerii) de-a lungul a 8 conferinţe regionale.

Beneficiari direcţi ai proiectului: 320 de tineri participanți la cele 8 conferințe regionale;

Activitatea principală a proiectului:
Organizarea şi implementarea campaniei de promovare a măsurilor de sprijin dedicate impulsionării activităţii antreprenoriale în rândul tinerilor prin organizarea şi implementarea a 8 conferinţe regionale în Galaţi, Bucureşti, Slatina, Oradea, Timişoara, Iaşi, Târgu Mureş şi Braşov.

La evenimentele organizate în cadrul acestei campanii vor fi implicaţi, în calitate de participanţi, tineri potențiali antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, speakeri din rândul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi antreprenori de succes selectaţi prin intermediul unui apel deschis de aplicaţii. Condiţiile necesare pe care le-au îndeplinit tinerii interesaţi să facă parte din rândul antreprenorilor-speakeri, au fost:
– administrarea unei afaceri;
– accesarea cu succes a minim unei măsuri de sprijinire a antreprenoriatului în rândul tinerilor;
– demonstrarea unei evoluţii constante în cadrul activităţii antreprenoriale;
– vârsta maximă de 35 de ani;
– disponibilitatea de a participa la acţiunile proiectului.

Rezultatele principale ale proiectului:
– Organizarea şi implementarea unei conferinţe de presă a proiectului;
– Organizarea şi implementarea a 8 evenimente regionale de promovare a antreprenoriatului;
– 320 de tineri, 16 speakeri – reprezentanţi ai mediului guvernamental şi neguvernamental, 16 antreprenori de succes implicaţi în evenimentele regionale;
– Materiale de promovare.