fbpx
 • Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 0336 101177
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
 • Română
 • Engleză

YouEuroCitizenFINALIZAT 

Tineri Cetăţeni Europeni în Acţiune – YouEuroCitizen: contribuie la îmbunătăţirea calităţii sistemului de informare a tinerilor, prin dezvoltarea unei platforme virtuale de dezbateri asigură o mai bună înţelegere a conceptului de cetăţean european, în rândul tinerilor din Romania printr-o corectă informare asupra principiilor fundamentale şi valorilor europene; încurajează tinerii din România să participe la vot, cu respectarea optiunile politice şi a principiul pluralismului democratic prin implementarea a 4 seminarii regionale şi a unui forum national pe tema alegerilor parlamentare europene din 2009.

Grupul ţintă al proiectului YouEuroCitizen este reprezentat de tineri, lideri ai tinerilor, persoane care lucrează pentru organizaţiile de tineret din România cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani.

Principalele rezultate:

 • Mărirea gradului de cunoaştere şi a accesului la informaţie prin crearea unei platforme virtuale de dezbatere, care să răspundă nevoii de informare a tinerilor asupra rolului şi importanţei Parlamentului European, asupra valorilor europene şi a regulamentului şi regulilor electorale europene;
 • Oferirea unu set de instrumente electronice, care vor permite tinerilor din România accesul la informaţie la zi în ceea ce priveşte alegerile Europene şi drepturile lor ca şi cetăţeni europeni;
 • Implementarea a 4 seminarii în patru regiuni de dezvoltare din România, prin intermediul cărora tinerii vor avea posibilitatea de a lua parte la dezvoltarea societăţii româneşti, în general şi la cea europeană, în particular, prin încurajarea participării acestora la vot pentru Parlamentul European din iunie 2009;
 • Realizarea unor serii de materiale promoţionale şi de informare (pliante, fluturaşi etc.), despre alegerile Parlamentare din iunie 2009, cu scopul de a contribui la o mai bună înţelegere şi o mai bună informare asupra valorilor europene;
 • Organizarea unui Forum Naţional, în Bucureşti, la care vor fi invitaţi să participe Europarlamentari din România, parlamentari români, alte personalităţi politice, tineri, lideri ai tinerilor şi persoane care lucrează în cadrul organizaţiilor de tineret, cu scopul asigurării schimbului de cunoştinţe şi experienţe, al asigurării unei mai bune comunicări între politicieni şi generaţia tânără.