• Bucuresti
 • Galati
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 1st Blanduziei Street, Sector 2
 • Tel. +4 031 824 15 90
 • 3rd Brăilei Street, 1st Floor
RETEHNOLOGIZAREA IMM-URILOR

GRANTURI PENTRU RETEHNOLOGIZAREA IMM-URILORINACTIV 

Program de finanțare destinat retehnologizării capacităților de producție ale imm-urilor din industria alimentară și construcții

Perioada de aplicare: 7 zile calendaristice
Data deschiderii apelului: 25 octombrie 2022

CUI SE ADRESEAZĂ

Programul poate fi accesat de către IMM-urile care își desfășoară activitate în unul din următoarele domenii:

 • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.

 

FINANȚARE

Formele de sprijin cuprind granturi pentru investiții necesare retehnologizării sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro,  în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021, în funcție de nevoile de finațare ale proiectelor de investiții depuse.

Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiții inițiale sau investiții inițiale pentru o nouă activitate economică.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANȚILOR

Granturile pentru investiții în retehnologizare se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2021;
 • sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în completarea procentelor aferente ajutorului de stat;
 • nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021;
 • nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 • minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2139;
 • minim 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiții în active corporale și necorporale de tipul: siteweb, software de automatizare a activității IMM-ului, sisteme integrate (hard și soft) de automatizare a activității IMM-ului;
 • nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 • nu au beneficiat de ajutor ilegal și nu au utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral (inclusiv dobânzile aferente).

Durata de implementare nu va depăși data de 31.12.2023.

 

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Prin intermediul acestui program, beneficiarii pot realiza următoarele cheltuieli eligibile:

  • cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare;
  • cheltuieli pentru investiţia de bază (dotări prin utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, instalaţii/ echipamente specifice economiei energetice şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților;
  • active necorporale care cuprind cheltuieli cu transformarea digitală;
  • taxa pe valoare adăugată nedeductibilă conform legislației naționale în domeniul fiscal

 

GRILA DE SELECȚIE

MECANISMUL DE SELECTIE A PROIECTELOR DEPUSE

Acordarea finanțării se va face pe criterii de selecție pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 50 de puncte.

Proiectele care întrunesc un punctaj sub 50 de puncte nu sunt admise la finanțare.

Criterii de selecție

Punctaj

1. Rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021

 

Peste 10%

30 puncte

Între 0%  și  10% 

1  procent  =  3  puncte

2. Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021

 

peste 10%

30 puncte

între 0% și 10%

1 procent = 3 puncte

3. Rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiului financiar 2021

 

peste 30%

15 puncte

între 0% și 30%

1 procent = 0,50 puncte

4. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale

 

Sold negativ

5 puncte

Sold pozitiv

0 puncte

5. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – anul de referință este 2021, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2021

 

Peste 15% 

20 puncte

între 0% și 15%

1 procent = 1,333 puncte

Pentru alte informații contactează un consultant în Bucuresti (0318241590) sau în Galați (0336 101177)

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.