• Bucuresti
  • Galati
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 1st Blanduziei Street, Sector 2
  • Tel. +4 031 824 15 90
  • 3rd Brăilei Street, 1st Floor

AJUTOR DE STAT PENTRU REABILITARE TERMICĂINACTIV 

Eficiență energetică și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor – investiții pentru reabilitări termice

AXA PRIORITARĂ 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

Data și ora deschidere apel de proiecte: 11 octombrie 2022, ora 10.00
Data şi ora închidere depunere de proiecte: 24 noiembrie 2022, ora 17.00

OBIECTIV:

Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari.

DURATA MAXIMĂ DE IMPLEMENTARE:

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de 12 luni, fără să depășească data de 31 decembrie 2023.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

a) IMM-urile și microîntreprinderile

b)Întreprinderile mari

Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte asemenea unități fără personalitate juridică nu pot aplica pentru finanțare în cadrul prezentului apel. Societatea care le deține poate aplica la finanțare pentru acestea, iar analiza economico-financiară se realizează aceasta.

Beneficiarii finanțării trebuie să desfășoare activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și în sectoarele și/sau domeniile excluse schema de minimis aplicabilă. Astfel, solicitantul nu solicită finanțare pentru domeniile excluse din domeniul de aplicare a Regulamentul 1407/2013 și respectiv Regulamentul 1300/2013 conform celor menționate la secțiunea 1.9 din prezentul ghid; Beneficiarul are obligația de a face dovada prin coduri CAEN specifice că a realizat cifra de afaceri aferentă codului CAEN specific producție/servicii, pentru care solicită finanțarea, cu excepția celor menționate.

VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:

Valoarea minima eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere unică (indiferent de tipul acesteia – mică, mijlocie sau mare) este de 50.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 euro, echivalentul în lei calculat la cursul 1 euro=4,95 lei, conform Schemei de ajutor de stat.

ACȚIUNI SPRIJINITE:

a) lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv clădiri industriale (cu excepția clădirilor administrative) și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.

În măsura în care reprezintă cheltuieli eligibile, costurile aferente lucrărilor de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Costurile eligibile sunt aferente : lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv clădiri industriale (cu excepția clădirilor administrative) și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

– sediile în care se desfășoară activități economice situate în blocuri multifamiliale și/sau unifamiliale.

– Costurile aferente lucrărilor privind consolidările seismice.

– Activitățile proiectului începute înainte de data depunerii cererii pentru finanțare. 

– În conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat, costurile/cheltuielile care nu sunt direct legate de obținerea unui nivel mai ridicat de eficiență energetică. 

– Cheltuielile cu managementul proiectului, auditul proiectului, informarea și publicitatea.

Ce poți face pentru a beneficia de o finanțare nerambursabilă? Informează-te din timp și alege o sesiune de consultanță prealabilă de accesare a programelor de finanțare. Aveți acces la o oră de discuții, fără nicio altă obligație ulterioară. În cadrul sesiunii, în baza direcțiilor de dezvoltare ale companiei dvs., putem oferi soluții personalizate și informații privind condițiile de accesare ale fondurilor nerambursabile.